RenteMax

Til dig, der ønsker et fleksibelt lån, der typisk har en lav variabel rente – kombineret med et loft over renten i en aftalt periode. Her fastsættes renten for et halvt år ad gangen.                                                                                                            Der er midlertidigt lukket for udlån i RenteMax

Du får:

 • en lavere rente - og betaler dermed en lavere ydelse - end på et lån med fast rente.
 • en grænse for, hvor meget renten kan stige i en aftalt periode på oftest 5 eller 10 år.
 • en variabel rente, der justeres automatisk hvert halve år. Hvis renten falder, bliver din ydelse lavere det næste halve år – og hvis renten stiger, bliver din ydelse højere.
 • mulighed for ikke at betale afdrag i op til 10 år
 • mulighed for at justere løbetid og afdrag hvert kvartal - når din økonomiske situation tillader det.
 • Se filmen, der kort forklarer forskellen mellem fast og variabel rente her

I oversigten kan du finde de væsentlige egenskaber for det enkelte lån. Oversigten er ikke udtømmende og kan derfor ikke stå alene som grundlag for din beslutning om, hvilket lån, der er det rigtige for dig. Du kan få vejledning af din rådgiver i dit pengeinstitut.

Renten

Renten er variabel og lavere end på et lån med fast rente. Til gengæld risikerer du på et senere tidspunkt, at renten stiger – og så stiger din ydelse også. Du har dog et loft over renten i en aftalt periode.

 

 • Renten justeres automatisk hver 1. januar og 1. juli ud fra CIBOR 6-måneders-renten.
 • Herudover betaler du et rentetillæg til investorerne der har købt obligationer bag lånet. Tillægget ændres, når lånets obligationer skal refinansieres ud fra obligationsmarkedet.
 • Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kan det komme dig til gode fx i form af en lavere ydelse på lånet.
 • Renteloftet er typisk gældende i 5 eller 10 år. Hvis renten rammer loftet og senere falder igen, falder renten på dit lån automatisk også.

Perioden mellem refinansieringerne er ikke fast. Totalkredit afgør, hvornår lånet skal refinansieres. Perioden er typisk 5 eller 10 år.

Når renteloftet udløber, skiftes obligationerne bag lånet, og der fastsættes som udgangspunkt et nyt rentetillæg og et nyt renteloft baseret på det aktuelle renteniveau.

Din rådgiver kan hjælpe dig med hvornår du kan opnå en fordel ved at lægge dit lån om.

Optagelse

Via et af de pengeinstitutter, der samarbejder med Totalkredit.

Fra den dag, hvor du modtager et lånetilbud, til den dag, hvor lånet udbetales, går der et stykke tid. I denne periode risikerer du, at kurserne ændrer sig og dermed også lånebeløbet (provenue). Hvis du vil være sikker på størrelsen af det lån du får udbetalt kan du kurssikre dit lån mod betaling af et gebyr

Indfrielse

Du har flere muligheder at vælge imellem, hvis du vil indfri noget af lånet eller hele lånet før tid:

 • Du kan altid indfri lånet til markedskurs. Du risikerer dog, at kursen er så høj, at du skal betale et større beløb, end du skylder.

 • Du kan opsige lånet med to måneders varsel til kurs 100, når de bagvedliggende obligationer skiftes (refinansieres). Perioden frem til obligationerne skiftes er højst 10 år. Er lånet opsagt kan du i op til 6 måneder før refinansieringen også indfri straks til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrente frem til refinansieringstidspunktet.

RenteMax med 10 års renteloft kan desuden opsiges til kurs 105 med 2 måneders varsel til en termin. Er lånet opsagt kan du i op til 5 måneder før terminen også indfri straks til kurs 105 mod betaling af mellemregningsrente frem til terminen.


Du kan ikke indfri lånet i de sidste to måneder, før obligationerne skiftes, medmindre du allerede har opsagt lånet. Perioden kan forlænges op til 7 måneder.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at vælge, hvilken måde der er bedst for dig.

Pris

Optagelse
Du betaler oprettelsesomkostninger til Totalkredit, dit pengeinstitut og staten, når du optager lånet. Disse omkostninger kan ofte medtages i lånet.

Løbende
Ud over rente og evt. afdrag betaler du løbende bidrag til Totalkredit, som en procent af din restgæld.

Bidragssatsen er typisk højere på et lån med variabel rente end på et lån med fast rente. Og højere på et lån uden afdrag end på et lån med afdrag. Hvis Totalkredit forhøjer bidrag og/eller gebyrer, får du besked i god tid.

Du betaler et kursfradrag, når obligationerne skiftes (refinansiering). Fradraget kan forhøjes, og jo oftere der skal refinansieres, jo oftere skal du betale kursfradrag. Hvis Totalkredit forhøjer fradraget, får du besked i god tid.

Indfrielse
Du betaler omkostninger til Totalkredit og dit pengeinstitut.

Produktark

Her kan du finde produktarket for lånet i en PDF-fil.

KundeKroner

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der rabat frem til udgangen af 2027.

Rabatten afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 0,20% årligt af din restgæld i rabat frem til 31. december 2027. Det svarer til 500 kr. pr. kvartal eller 2.000 kr. om året for hver mio.kr., du har lånt. Dit skattefradrag reduceres tilsvarende.

Desktop

Få overblik over dit lån

På ‘Mit Hjem’ finder du en masse om dit lån og din bolig. Se fx hvornår dit lån skal rentetilpasses, og hvor meget din bolig er skønnet til. 

Bliv klogere på realkredit

Et realkreditlån er et lån, der er optaget i et realkreditinstitut med pant i fast ejendom. I modsætning til lån i banken har et realkreditlån en direkte sammenhæng til obligationer. Udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder afgør, hvad det koster at låne - det er altså obligationsmarkedet, der bestemmer renten på lånet.

Der er meget, du skal tage højde for, når du vælger realkreditlån, heriblandt om du vil vælge et lån med eller uden afdrag.

Skal dit barn flytte hjemmefra? Og er det svært at finde en god lejebolig med attraktiv beliggenhed til en overkommelig pris? Så kan et forældrekøb være en god løsning.

Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut. Bidragssatsen er altså ikke rente på lånet, for den rente, du betaler, sender vi direkte videre til investor. Bidragssatsen er derimod det beløb, du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån. 

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2027. 

F-kort

F-kort er til dig, som ønsker et fleksibelt lån med en variabel rente som reguleres hvert halve år.
Læs mere

Fastforrentet lån

Til dig, som vægter økonomisk tryghed højt. Her er renten fast i hele lånets løbetid.
Læs mere om fastforrentet lån

Tilpasningslån

Til dig, der ønsker økonomisk tryghed i fx 3, 5 eller 10 år. Her kender du renten i et aftalt antal år, men ikke i hele lånets løbetid.
Læs mere