Årsopgørelse

Log på og se din årsopgørelse, eller læs mere om årsopgørelsen her på siden.

Se din årsopgørelse fra Totalkredit

Når du har lån i Totalkredit, kan du logge på og se en årsopgørelse over, hvilke beløb Totalkredit har indberettet til Skattestyrelsen om dit lån.

Spørgsmål og svar om årsopgørelsen

Hvis du er har et lån i Totalkredit i en privat ejerbolig, kan du logge på Mit Hjem og se din årsopgørelse. Fra begyndelsen af marts, kan du også finde oplysningerne fra årsopgørelsen i din skattemappe på skat.dk.

Ja. Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for året er sket og indberetter til Skattestyrelsen ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.

Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån. Hvis indberetningen til Skattestyrelsen skal ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk via e-Boks.

Hvis I er to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på jer begge, med markering om at der er to låntagere. Skattestyrelsen tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50% hver, skal I selv give besked til Skattestyrelsen.

Hvis I er flere end to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på alle låntagere, med markering om at der er mere end to låntagere. Skattestyrelsen fordeler ikke beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse Skattestyrelsen om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.

Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.


Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.

Hvis du gerne vil forskudsregistrere dine fradrag for rente- og bidragsbetaling, har du mulighed for at se disse på Mit Hjem, under ”Lån” og ”Se ydelsen over tid”.

Her kan du se rente, bidrag og KundeKroner-rabat for hvert enkelt kvartal i året. Bemærk, at bidragssatsen kan ændres i lånets løbetid. Hvis du har et variabelt forrentet lån, skal du være opmærksom på, at renten kan ændre sig i løbet af året.

Log på Mit Hjem

Se oplysninger om dit lån

På ’Mit Hjem’ kan du se oplysninger om dit lån, få et skøn af din friværdi og følge med i boligmarkedet i dit område.

Log på Mit Hjem

Totalkredit i din e-Boks

Totalkredit benytter e-Boks til at sende dokumenter til dig, fx hvis der sker ændringer i vilkårene på dit lån. Her kan du afmelde Totalkredit i e-Boks.

Læs mere om E-boks

Indfrielsestilbud og opsigelse af lån

Her kan du hente de blanketter, som skal bruges i forbindelse med gældsovertagelse, indfrielsestilbud og opsigelse af Totalkredit-lån.

Læs mere og hent blanketter