Årsopgørelse

Når du har lån i Totalkredit, modtager du hvert år en årsopgørelse, over hvilke beløb Totalkredit har indberettet til skattestyrelsen om dit lån.

Årsopgørelsen kan du se i e-Boks

Du kan finde din årsopgørelse i e-Boks, hvis du på forhånd har tilmeldt Totalkredits årsopgørelse til e-Boks. Årsopgørelsen er tilgængelig i e-Boks i løbet af uge 2.

Hvis du ikke har fået tilmeldt Totalkredit til din e-Boks, når årsopgørelsen bliver dannet, kan dit pengeinstitut hjælpe dig med at få årsopgørelsen. Pengeinstituttet kan ligeledes hjælpe dig, hvis du har brug for at få årsopgørelsen udskrevet på papir.

Du kan også fra begyndelsen af marts finde oplysningerne fra årsopgørelsen i din skattemappe på skat.dk

Indberetning på indfriet lån

Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.

Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.

Totalkredit indberetter automatisk oplysninger om dit lån

Hvis du er den eneste låntager på lånet, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på dig.
Hvis I er to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på jer begge, med markering om at der er to låntagere. Skattestyrelsen tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50% hver, skal I selv give besked til Skattestyrelsen.
Hvis I er flere end to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på alle låntagere, med markering om at der er mere end to låntagere. Skattestyrelsen fordeler ikke beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse Skattestyrelsen om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.

Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for året er sket og indberetter til Skattestyrelsen ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.

Hvis du har ændringer til oplysningerne

Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån.
Skal indberetningen til Skattestyrelsen ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Totalkredit i din e-Boks

Totalkredit benytter e-Boks til at sende dokumenter til dig:
Læs mere

Blanketter

Her kan du hente de blanketter, som skal bruges i forbindelse med gældsovertagelse, indfrielsestilbud og opsigelse af Totalkredit-lån.
Læs mere