Årsopgørelse

Når du har lån i Totalkredit, modtager du hvert år en årsopgørelse, over hvilke beløb Totalkredit har indberettet til skattestyrelsen om dit lån. Læs mere på denne side, hvor du også kan få hjælp til forskudsopgørelsen hos SKAT.

Årsopgørelsen kan du se i e-Boks

Du kan finde din årsopgørelse i e-Boks, hvis du på forhånd har tilmeldt Totalkredits årsopgørelse til e-Boks. Dette skal du gøre senest den 31. december, hvorefter årsopgørelsen vil være tilgængelig i e-Boks i løbet af uge 2.

Hvis du ikke har fået tilmeldt Totalkredit til din e-Boks, når årsopgørelsen bliver dannet, kan dit pengeinstitut hjælpe dig med at få årsopgørelsen. Pengeinstituttet kan ligeledes hjælpe dig, hvis du har brug for at få årsopgørelsen udskrevet på papir.

Du kan også fra begyndelsen af marts finde oplysningerne fra årsopgørelsen i din skattemappe på skat.dk

Indberetning på indfriet lån

Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.

Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra dit pengeinstitut i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.

Totalkredit indberetter automatisk oplysninger om dit lån

Hvis du er den eneste låntager på lånet, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på dig.Hvis I er to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på jer begge, med markering om at der er to låntagere. Skattestyrelsen tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50% hver, skal I selv give besked til Skattestyrelsen. Hvis I er flere end to låntagere, indberetter Totalkredit det fulde rente- og bidragsbeløb på alle låntagere, med markering om at der er mere end to låntagere. Skattestyrelsen fordeler ikke beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse Skattestyrelsen om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.

Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for året er sket og indberetter til Skattestyrelsen ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.

Hvis du har ændringer til oplysningerne

Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån.

Skal indberetningen til Skattestyrelsen ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Hjælp til forskudsopgørelsen hos SKAT

Hvis du gerne vil forskudsregistrere dine fradrag for rente- og bidragsbetaling, har du mulighed for at se disse på MitHjem, under ”lån” og ”Se ydelsen over tid”.

Her kan du se rente, bidrag og KundeKroner rabat for hvert enkelt kvartal i året. Bemærk at bidragssatsen kan ændres i lånets løbetid.

Hvis du har et variabelt forrentet lån, skal du være opmærksom på, at renten kan ændre sig i løbet af året.

Totalkredit i din e-Boks

Totalkredit benytter e-Boks til at sende dokumenter til dig:
Læs mere

Indfrielsestilbud og opsigelse af lån

Her kan du hente de blanketter, som skal bruges i forbindelse med gældsovertagelse, indfrielsestilbud og opsigelse af Totalkredit-lån.
Læs mere