Årsopgørelse

Her kan du få svar på nogle af de typiske spørgsmål, du evt. kan have til din årsopgørelse fra Totalkredit:

Du kan se årsopgørelsesoplysninger i din netbank, i e-Boks eller i skattemappen på skat.dk.
 
Hvis du har meldt Totalkredits årsopgørelse til e-Boks, kan du se årsopgørelsen i e-Boks i løbet af uge 2.
 
Årsopgørelsens beløb er synlige i netbank i løbet af uge 2.
 
Ja. Kontakt det pengeinstitut, der formidlede dit lån, for at få årsopgørelsen udskrevet på papir.
 
Dem kan du se primo marts på skat.dk.
 

Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån.

Skal indberetningen til Skattestyrelsen ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Totalkredit genindberetter til Skattestyrelsen en gang om ugen indtil ultimo marts 2018, derefter hver 14. dag indtil medio december 2018.

Det kommer an på, hvor mange låntagere, I er registreret på lånet.
Hvis du er den eneste låntager:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på dig.

Hvis I er to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på jer begge med markering om, at der er to låntagere. Skattestyrelsen tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50% hver, skal I selv give besked til Skattestyrelsen.

Hvis I er flere end to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på alle låntagere med markering om, at der er mere end to låntagere. Skattestyrelsen fordeler IKKE beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse Skattestyrelsen om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.
Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.
 

Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra din bank i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.

Ja. Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for indeværende år er sket og indberetter til Skattestyrelsen ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.