Fakta om bidragssatser

Hvad er en bidragssats?

Bidraget er det beløb, du hver termin betaler dit realkreditinstitut for at administrere dit realkreditlån og være mellemled mellem dig og den investor, der har købt realkreditobligationerne bag dit lån.

Bidragssatsen angives i årlig procent og er variabel.

Se film
Se filmen, der kort forklarer, hvad bidragssatser er. 

Hvorfor skal du betale bidrag?

Hvorfor skal jeg betale bidrag?

Når du får et lån i Totalkredit, får Totalkredit ingen rente af lånet. Den rente, du betaler, sender vi nemlig til de investorer, der har købt obligationerne og dermed lånt dig pengene.

Som alle andre virksomheder har Totalkredit en række driftsudgifter. Desuden er der en række opgaver forbundet med at opnå den bedst mulige pris for obligationerne – og dermed den billigst mulige rente til dig på dit realkreditlån. Det koster os penge at udføre dette arbejde, og det betaler du for via bidragssatsen.

Opgaverne er bl.a.:

  • at sikre, at de investorer, der køber obligationerne, ikke taber deres penge. Det gør vi ved
    • at lave rigtige vurderinger af de boliger, der ligger til sikkerhed for lånene
    • at sørge for altid at have penge i kassen (kapital) til at betale for de af vores kunder, som ikke kan betale deres lån tilbage
  • at sørge for, at investorerne altid kan sælge en obligation og dermed få deres penge tilbage, når de ønsker det
  • at opretholde et hurtigt, effektivt og sikkert system til opkrævning af renter og afdrag – og sende dem videre til de investorer, der har købt obligationerne.

Hvorfor skal du betale bidrag?

Kort fortalt er der forskel på, hvor meget man skylder i sin bolig, og hvor sikkert lånet er. Og disse forhold har betydning for bidragssatsen.

Du betaler den laveste bidragssats, når du har et fastforrentet lån med afdrag, og den højeste bidragssats, når du har et variabelt forrentet lån, som du ikke betaler tilbage på i øjeblikket.

Det har også betydning for bidragssatsen, hvor meget du skylder i din bolig. Jo mindre du skylder, desto mere sikkert er det pant, Totalkredit har i din bolig – og jo lavere er din bidragssats.

Din rådgiver kan med udgangspunkt i sit kendskab til din bolig og dit lån fortælle dig helt præcist, hvilken bidragssats du skal betale.

Den ser du på din seneste terminsopkrævning, som fremgår af din betalingsoversigt for den pågældende måned. Det er også på terminsopkrævningen, du kan se, om og hvor meget KundeKroner har reduceret din bidragsbetaling.

Det kan du bl.a. på hjemmesiden fra MyBanker.

Nedbring din bidragssats

Se hvilke muligheder du for at nedbringe din bidragsydelse.
Læs mere

Bliv klogere på realkredit

Her finder du information om, hvad realkredit er - og du kan få svar på nogle af de spørgsmål, som kunderne ofte stiller i forbindelse med realkreditlån.
Læs mere om realkredit

Lån med eller uden afdrag?

Skal du vælge et lån med eller uden afdrag? Vi giver dig et overblik over forskellen på et lån med eller uden afdrag.
Læs mere