Rentetilpasning - forventninger

Forventninger til rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten på dit Tilpasningslån i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax til et lån med fast rente.

Fristen for at ændre dit lån udløber den 31. januar 2020.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån, og start med at se filmen med Totalkredits seniorspecialist Ulla Qwist, der giver en kort opdatering i forhold til lån og renter.

Forventninger til Tilpasningslån

Omlægning til fastforrentet 0,5%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.811 kr., hovedstol 532.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 96,13. Debitorrente: 0,50% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 1,68%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 532 kr., renter og bidrag 634.039 kr., omkostninger i alt 644.286 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid 634.039 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.916 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til fastforrentet 1%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.045 kr., hovedstol 514.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 99,34. Debitorrente: 1,00% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 2,09%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 514 kr., renter og bidrag 713.401 kr., omkostninger i alt 723.631 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 713.401 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 883 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.907 kr., hovedstol 511.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,09. Debitorrente: -0,41% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,63%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 511 kr., renter og bidrag 547.455 kr., omkostninger i alt 557.683 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 547.455 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.795 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.907 kr., hovedstol 511.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,09. Debitorrente: -0,41% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 0,77%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 511 kr., renter og bidrag 575.647 kr., omkostninger i alt 585.877 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 575.647 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 521 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 25,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. april 2020. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for april 2020 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 18-02-2020. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forventninger til F-kort

Næste refinansiering af F-kort finder sted i juli 2021.

Vi informerer her på siden om forventninger i månederne op til auktionen.

Forventninger til RenteMax

Næste refinansiering af RenteMax5 og RenteMax10 finder sted i juli 2021.

Vi informerer her på siden om forventninger i månederne op til auktionen.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver