Rentetilpasning - forventninger

Forventninger til rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten på dit Tilpasningslån i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax til et lån med fast rente.

Fristen for at ændre dit lån udløber den 31. oktober 2019.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån, og start med at se filmen med Totalkredits seniorspecialist Peter Hyllested, der giver en kort opdatering i forhold til lån og renter.

Forventninger til Tilpasningslånene

Omlægning til fastforrentet 1%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.134 kr., hovedstol 519.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,4. Debitorrente: 1,00% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,02%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 519 kr., renter og bidrag 662.128 kr., omkostninger i alt 672.361 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid 662.128 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.986 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til fastforrentet 1%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.863 kr., hovedstol 525.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 97,42. Debitorrente: 1,00% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 2,21%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 525 kr., renter og bidrag 728.669 kr., omkostninger i alt 738.912 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 728.669 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 902 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.948 kr., hovedstol 512.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,9. Debitorrente: -0,43% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,61%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 512 kr., renter og bidrag 546.442 kr., omkostninger i alt 556.671 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 546.442 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.799 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.948 kr., hovedstol 512.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 99,9. Debitorrente: -0,44% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 0,75%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 512 kr., renter og bidrag 573.943 kr., omkostninger i alt 584.174 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 573.943 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 522 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 24,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. januar 2020. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for januar 2020 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 11-11-2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forventninger til F-kort

Næste refinansiering af F-kort finder sted i januar 2020.

 

Forudsætninger:

Refinansiering af eksisterende F-kort tilbudt i perioden juni 2017 til juli 2018 i fondskode DK000951323. Rentetillægget på den nuværende F-kort er fastsat ved åbning af den eksisterende obligation. Det nye rentetillæg bliver fastsat på auktion i november 2019. Rentetillægget er en del af den samlede rente på obligationerne bag F-kort.

Referencerenten (Cita) er gældende for den nuværende F-kort i perioden 1. juli 2019 – 31. december 2019. Den forventede referencerente (Cita) er baseret på det aktuelle renteniveau d. 2. oktober 2019, men fastsættes først endeligt i slutningen af december.

Forventninger til RenteMax

I tabellen kan du se vores forventninger til refinansieringen af RenteMax5 den 1. januar 2020.

 

Forudsætninger:

Forventningen til nyt renteloft, nyt rentetillæg og næste refinansiering er baseret på det aktuelle renteniveau den 2. oktober 2019 og er derfor kun vejledende.

 

Næste refinansiering af RenteMax10 er i juli 2021.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver