Rentetilpasning - forventninger

Forventninger til rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten på dit Tilpasningslån i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax til et lån med fast rente.

Fristen for at ændre dit lån udløber den 30. juli 2021.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån, og start med at se filmen med Totalkredits seniorspecialist Ulla Qwist, der giver en kort opdatering i forhold til lån og renter.

Forventninger til Tilpasningslån

"Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.496 kr., hovedstol 520.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,28. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,55%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 520 kr., renter og bidrag 709.004 kr., omkostninger i alt 719.239 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid 709.004 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.113 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.605 kr., hovedstol 527.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 97. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 2,76%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 527 kr., renter og bidrag 787.308 kr., omkostninger i alt 797.552 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 787.308 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1125 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.299 kr., hovedstol 508.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,56. Debitorrente: -0,14% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,86%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 508 kr., renter og bidrag 565.727 kr., omkostninger i alt 575.951 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 565.727 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.787 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.299 kr., hovedstol 508.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,56. Debitorrente: -0,14% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 1,01%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 508 kr., renter og bidrag 601.118 kr., omkostninger i alt 611.344 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 601.118 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 518 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 25,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. oktober 2021. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for oktober 2021 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 17-06-2021. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud."

Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 508 kr., renter og bidrag 565.727 kr., omkostninger i alt 575.951 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 565.727 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.787 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.299 kr., hovedstol 508.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,56. Debitorrente: -0,14% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 1,01%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 508 kr., renter og bidrag 601.118 kr., omkostninger i alt 611.344 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 601.118 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 518 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 25,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. oktober 2021. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for oktober 2021 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 17-06-2021. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud."

Forventninger til F-kort

Næste refinansiering af F-kort er 1. januar 2022.
I perioden op til kan du her se Totalkredits forventninger til refinansieringen.

Forventninger til RenteMax

Næste refinansiering af RenteMax er 1. juli 2022.
I perioden op til kan du her se Totalkredits forventninger til refinansieringen.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver