Forventninger til rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten på dit Tilpasningslån i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax til et lån med fast rente.

Fristen for at ændre dit lån udløber den 31. januar 2022.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån – og start med en kort opdatering på lån og renter i artiklen af vores chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Læs artiklen

Forventninger til Tilpasningslån

Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.409 kr., hovedstol 521.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 98,07. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,56%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1042 kr., renter og bidrag 710.368 kr., omkostninger i alt 721.125 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid 710.368 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.117 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.264 kr., hovedstol 528.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 96,75. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 2,78%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1056 kr., renter og bidrag 788.802 kr., omkostninger i alt 799.575 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 788.802 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1127 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.872 kr., hovedstol 510.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,28. Debitorrente: -0,18% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,85%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1020 kr., renter og bidrag 564.799 kr., omkostninger i alt 575.536 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 564.799 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.793 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.872 kr., hovedstol 510.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,28. Debitorrente: -0,18% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 0,99%.
Omkostninger: Kurtage 766 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1020 kr., renter og bidrag 599.237 kr., omkostninger i alt 609.976 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 599.237 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 520 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 25,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. april 2022. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for april 2022 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 03-01-2022. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forventninger til F-kort

Næste refinansiering af F-kort er 1. juli 2022. I perioden op til kan du her se Totalkredits forventninger til refinansieringen.

Forventninger til RenteMax

Næste refinansiering af RenteMax er 1. juli 2022.
I perioden op til kan du her se Totalkredits forventninger til refinansieringen.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver

Fast eller variabel rente?

Skal du have et nyt lån? Se filmen, der forklarer forskellen mellem lån med fast og variabel rente.
Læs mere

Rentetilpasning - resultater

Totalkredits auktioner i forbindelse med rentetilpasningen 1. januar 2022 er nu færdige. Her kan du se de endelige resultater.

Læs mere

Låntyper

Her kan du læse mere om Totalkredits låntyper - Fast rente, F-kort, Tilpasningslån og RenteMax.
Læs mere om vores låntyper