Rentetilpasning - forventninger

Forventninger til Tilpasningslånene

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån til et lån med fast rente. Fristen for at ændre dit lån udløber den 30. april 2018.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån.

Vælg din låntype

Forventninger til Tilpasningslånene

Her finder du information om rentetilpasning af dit Tilpasningslån

I grafen kan du se de forventede ydelser og rentesatser ved rentetilpasning 1. juli 2018 samt de forventede ydelser og rentesatser, hvis du overvejer at lægge dit lån om til fx F-kort elller fast rente.

Forudsætninger

Omlægning til fastforrentet 2%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.183 kr., hovedstol 513.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,4. Debitorrente: 2,01% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,96%.
Omkostninger: Kurtage 763 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 3.000 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.026 kr., renter og bidrag 233.272 kr., omkostninger i alt 243.011 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 746.272 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.211 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til fastforrentet 2%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.303 kr., hovedstol 521.000 kr. Løbetid: 30 år, 121 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 97,9. Debitorrente: 2,01% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 3,21%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 3.000 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.042 kr., renter og bidrag 315.390 kr., omkostninger i alt 325.146 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 836.390 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.330 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.510 kr., hovedstol 509.000 kr. Løbetid: 30 år, 121 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,24. Debitorrente: -0,27% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,74%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 3.000 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.018 kr., renter og bidrag 47.908 kr., omkostninger i alt 57.640 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 556.908 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.778 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 578.427 kr., hovedstol 587.000 kr. Løbetid: 30 år, 121 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,24. Debitorrente: -0,27% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 0,88%.
Omkostninger: Kurtage 881 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 3.000 kr., indfrielsesgebyr 950 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.174 kr., renter og bidrag 92.025 kr., omkostninger i alt 102.030 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 679.025 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 599 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 26,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. juli 2018. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for juli 2018 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 09-04-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forventninger til RenteMax

Her finder du information om refinansiering af RenteMax 

Næste refinansiering for RenteMax5 er januar 2020.

Næste refinansiering for RenteMax10 er juli 2021.

Vi informerer her på siden om forventninger i månederne op til auktionen.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Forventninger til F-kort

Næste refinansering af F-kort finder sted i juli 2018.

Vi informerer her på siden om forventninger i månederne op til auktionen.

Forudsætninger
Refinansiering af eksisterende F-kort tilbudt i perioden maj 2015 til april 2016 i fondskoden DK0009506966.

Rentetillægget på den nuværende F-kort er fastsat ved åbning af den eksisterende obligation. Det nye rentetillæg bliver først fastsat på auktion i maj 2018.

Referencerenten (Cita) er gældende for den nuværende F-kort i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018. Den forventede referencerente (Cita) er baseret på det aktuelle renteniveau d. 09. april 2018, men fastsættes først endeligt slut juni. Beregningerne er derfor kun vejledende.

 

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt rådgiver

Rentetilpasning - resultater

Her kan du finde de endelige resultater til rentetilpasning af Tilpasningslån, som løb fra 5. februar til 9. februar 2018.

Fast eller variabel rente?

Skal du have et nyt lån? Se filmen, der forklarer forskellen mellem lån med fast og variabel rente.

Låntyper

Her kan du læse mere om Totalkredits låntyper - fast rente, F-kort og Tilpasningslån.