Forventninger til rentetilpasning

I perioden op til en rentetilpasning har du mulighed for at ændre vilkårene for dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax. Måske går du og overvejer, om du skal udnytte den lave rente i øjeblikket til at låse renten på dit Tilpasningslån i en længere periode, fx 5 år. Det kan også være, at du med fordel kan omlægge dit Tilpasningslån, F-kort eller RenteMax til et lån med fast rente.

Fristen for at ændre dit lån udløber den 29. oktober 2021.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information om ændring af dit lån – og start med en kort opdatering på lån og renter i artiklen af vores chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Læs artiklen

Forventninger til Tilpasningslån

Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.463 kr., hovedstol 511.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 0,74. ÅOP: 2,41%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 511 kr., renter og bidrag 185.733 kr., omkostninger i alt 10.226 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid 696.733 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 2.076 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.


Omlægning til fastforrentet 1,5%-obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.247 kr., hovedstol 517.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 98,8. Debitorrente: 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats: 1,06. ÅOP: 2,64%.
Omkostninger: Kurtage 765 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 517 kr., renter og bidrag 255.405 kr., omkostninger i alt 10.234 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 772.405 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1104 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

 

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån med afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.046 kr., hovedstol 509.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,31. Debitorrente: -0,43% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 0,90. ÅOP: 0,59%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 509 kr., renter og bidrag 34.695 kr., omkostninger i alt 10.224 kr.
Samlet ydelse før skat i hele lånets løbetid: 543.695 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 1.788 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

 

Omlægning til F-kort variabelt forrentet obligationslån uden afdrag; Udbetalt lånebeløb 500.046 kr., hovedstol 509.000 kr. Løbetid: 30 år, 120 kvartalårlige terminer, 10 års afdragsfrihed. Kurs: 100,31. Debitorrente: -0,43% p.a. Renten er variabel. Bidragssats: 1,23. ÅOP: 0,74%.
Omkostninger: Kurtage 764 kr., lånoptagelsesgebyr 4.000 kr., sagsekspedition 4.000 kr., indfrielsesgebyr 750 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 509 kr., renter og bidrag 62.206 kr., omkostninger i alt 10.226 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid: 571.206 kr. 1. års månedlige ydelse før skat: 519 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

 

Kontantlånsrenter og ydelser for F1, F3 og F5 er beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 500.000 kr., skatten er 25,6%. Der er anvendt de gældende bidragssatser for privatkunder jf. prisbladet, dvs. 1,18% for F1-lån med afdrag (1,50% uden afdrag), 1,08% for F3-lån med afdrag (1,40% uden afdrag), og 0,88% for F5-lån med afdrag (1,20% uden afdrag), kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1), rentetilpasning pr. 1. januar 2022. Ved omlægningsberegningerne antages der omlægning fra tilpasningslån i forbindelse med refinansiering.
Renter og ydelser for januar 2022 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på det aktuelle renteniveau pr. 24-08-2022. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

Forventninger til F-kort

Næste refinansiering af F-kort er 1. januar 2022.

I tabellen til højre kan du se vores forventninger til refinansieringen.

Forventninger til RenteMax

Næste refinansiering af RenteMax er 1. juli 2022.
I perioden op til kan du her se Totalkredits forventninger til refinansieringen.

Forventninger til BoligXlån

Næste refinansering af BoligXlån finder sted 1. januar 2023.

Kontakt dit pengeinstitut for mere information.

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver