Energiberegner

Planlægger du at forbedre din bolig? Så kan det være en god idé at overveje en energirenovering. En energirenovering kan ikke blot reducere dit årlige energiforbrug, men også nedbringe din CO2-udledning. Prøv energiberegneren nedenfor, og få konkrete forbedringsforslag til din bolig.

Spørgsmål og svar til beregneren

Her kan du finde svar på de typiske spørgsmål om Totalkredits Energiberegner

Generelle spørgsmål om Energiberegneren

Her kan du finde svar på generelle spørgsmål om Energiberegneren

Klik her

Spørgsmål til oplysninger om mit hus

Her kan du finde svar på spørgsmål, der omhandler oplysninger om dit hus i beregneren, fx hvorfra vi henter oplysninger.

Klik her

Spørgsmål til Energiberegnerens forslag

Her kan du finde svar på spørgsmål om Energiberegnerens forslag

Klik her

Generelle spørgsmål om Energiberegneren

Energiforbrug i bygninger står for næsten 40% af Danmarks CO2-udledning. Derfor er netop boligen et godt sted at sætte ind, hvis man ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Som Danmarks største udlåner til boligejerne føler vi derfor sammen med de pengeinstitutter, vi samarbejder med, et særligt ansvar for at gøre det nemmere for boligejere at blive inspireret til at energirenovere deres huse.

Energiberegneren kan regne på fritliggende et-familiehuse/parcelhuse og rækkehuse.
Energiberegneren kan ikke regne på øvrige ejendomstyper som fx:

  • Fritidsboliger, herunder sommerhuse
  • Erhvervsejendomme
  • Ejendomme, som typisk er styret af ejerforeninger.

Det skyldes, at Totalkredit kun kan estimere på ejendomstyper, hvor man kan lave en række antagelser, som ligger til grund for forslagene om energirenovering.

Energikonsulenten gennemgår de forskellige installationer og byggetekniske forhold, der kan have indflydelse på energiforbruget i dit hus - og giver dig forslag til, hvordan du kan sænke husets energiforbrug. Der findes energikonsulenter mange steder i landet.

Et Energimærke er typisk gyldigt i 10 år.

Dette kan skyldes, at den indtastede adresse ikke er på et fritliggende parcelhus eller et rækkehus med Energimærke. Det kan også skyldes mangel på oplysninger fra energimærket eller BBR eller en beregningsfejl. Du er velkommen til at prøve igen.

Spørgsmål til oplysninger om mit hus

Alle beregningerne er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger.

  • Hvis dit hus har et gyldigt energimærke med forslag, trækker beregneren oplysninger fra husets energimærkerapport, hvor besparelsesforslagene er udarbejdet af en energikonsulent.
  • Hvis dit hus ikke har et gyldigt energimærke, henter beregneren oplysninger fra Bygnings- og boligregisteret (BBR) og fra Energistyrelsen. Derudover er beregningen baseret på en række antagelser om dit hus på baggrund af oplysninger fra BBR. Du har mulighed for at rette i antagelserne.

Hvis der ikke er forslag fra dit energimærke, tager beregneren udgangspunkt i husets BBR-oplysninger.

Når et hus har et energimærke, videreformidler beregneren udelukkende resultaterne fra energimærket. Det er derfor ikke muligt at rette i oplysningerne. Du kan rette i oplysningerne ved at lave en ny beregning baseret på oplysninger fra BBR, hvis du har et parcelhus med energimærke.

Du kan bruge I’erne for information i beregneren til at blive klogere på hver enkelt oplysning om dit hus. Du kan finde I’erne under "step 2. Tjek oplysningerne."

’Andet’ indeholder bl.a. koksfyr, træpillefyr og varmepumpe, som beregneren ikke kan skelne imellem. 

Nej. Derfor er det særligt vigtigt, at du forholder dig til det anslåede varmeforbrug - også hvis du ændrer i de øvrige oplysninger om huset, for at få en så retvisende beregning som muligt.

Det skyldes, at beregneren ikke kan finde forslag fra dit energimærke på dit parcelhus – enten pga. en teknisk fejl, eller fordi der ikke findes nogen forslag. Derfor tager beregneren automatisk udgangspunkt i oplysninger fra BBR – eller viser en fejlbesked, hvis der er tale om et rækkehus uden energimærke. Du kan altid finde din energimærkerapport på sparenergi.dk.

Spørgsmål til Energiberegnerens forslag

Der er ingen garanti for, at husets energimærke forbedres. Det er individuelt fra hus til hus og afhænger af de forbedringer, du udfører.

Der er ingen garanti for, at huset stiger i værdi. Det afhænger af det konkrete hus og de konkrete energiforbedringer. En lavere varmeregning vil dog typisk gøre dit hus mere attraktivt i en salgssituation.

Nej. Energiberegnerens resultater kan udelukkende give dig inspiration til, hvilke energiforbedrende tiltag du med fordel kan undersøge nærmere. Søg derfor altid rådgivning og tilbud fra håndværker, energikonsulent eller byggesagkyndig, inden du beslutter dig for at udføre et eller flere af beregnerens forslag. Husk også at undersøge, om renoveringen kræver myndighedsgodkendelse.

Nej. Prisen er et estimat og ikke et resultat med to streger under. Prisen afhænger meget af, hvordan man kan udføre den konkrete energirenovering af dit hus. Kontakt derfor altid en håndværker eller energikonsulent, som kan hjælpe med en konkret løsning til dit hus.

Investeringspriserne i Energiberegneren er baseret på udtræk fra Molio – Byggeriets Videnscenter. Priserne omfatter ofte håndværkerpriser og udgifter til materialer.

Nej. Der indgår ikke udgifter til lån i investeringsprisen og den årlige besparelse. Dette skyldes, at energirenoveringer kan finansieres på mange måder. Tal derfor først med din rådgiver i dit pengeinstituttet.

Beregneren sorterer primært på tilbagebetalingstiden.

Spørgsmålstegn

Vil du vide mere?

Kontakt din rådgiver i dit pengeinstitut og få mere at vide om dine muligheder.

Kontakt rådgiver

Få 10.000 kr. til udskiftning af dit fyr

Her kan du læse om muligheden for at få et tilskud på 10.000 kr. fra Totalkredit til at udskifte dit gas- eller oliefyr med en varmepumpe.

Læs mere

Få et energitjek

Med et Totalkredit Energitjek gennemgår en energikonsulent dit hus og giver dig et overblik over - og konkrete forslag til, hvad der skal til for at optimere dit energiforbrug.

Læs mere

Fordele ved energirenovering

Se hvilke fordele, der er ved at energirenovere.

Læs mere