KundeKroner
KundeKroner er en rabat, du kan få, når du har lån i Totalkredit.
Kurser og priser
Rentetilpasning – forventninger
Her kan du se vores forventninger til rentetilpasning af Tilpasningslån og F-kort 1. januar 2022.