Afdragsfrit lån – værd at vide

Når du skal købe bolig og har brug for at optage et boliglån, så er det en god idé at overveje, om du skal optage et lån med mulighed for afdragsfrihed. Et afdragsfrit lån kan give dig ekstra luft i din privatøkonomi i perioder, hvor du har brug for at betale af på anden og dyrere gæld, eller i perioder hvor du af andre årsager får behov for at skære lidt ned på dine faste månedlige udgifter.

Hvad er et afdragsfrit lån?

Et afdragsfrit lån betyder, at du i en periode af dit låns løbetid ikke skal afdrage på din gæld. Et lån kan maksimalt have en samlet afdragsfrihed på 10 år. Når du er inde i en afdragsfri periode, skal du kun betale renter og gebyrer på lånet. Du skal være opmærksom på, at hele dit låns hovedstol stadig skal indfries til den aftalte tid. Dvs. hvis du har et lån med 30 års løbetid og vælger at udnytte alle de år, du kan (fx 10 år), til afdragsfrihed, så skal du betale hovedstolen af på 20 år. Afdragsfrie lån findes som både banklån og som realkreditlån.

Skal jeg vælge lån med eller uden afdrag?

Lån med afdrag

Hvis du optager et lån med afdrag, betyder det, at du betaler af på din gæld. Dvs. at din gæld bliver mindre og mindre, indtil du har betalt det hele tilbage. Det kalder man også 'at spare op i sin bolig'. Bidragssatsen er lavere på et lån med afdrag end på et tilsvarende lån uden afdrag.

Lån uden afdrag

Vælger du et lån uden afdrag, betyder det, at du i en periode på op til 10 år ikke betaler af på dit lån. Det kaldes for et 'afdragsfrit lån'. Med et afdragsfrit lån bliver du ved med at skylde det samme i hele den afdragsfrie periode. Når den afdragsfrie periode udløber, skal du være opmærksom på, at din ydelse stiger væsentligt, fordi du skal til at betale af på dit lån over lånets resterende løbetid.

Se kort film, der forklarer forskellen

I filmen til venstre kan du høre mere om forskellen på lån med eller uden afdrag. 

Fordele og ulemper ved afdragsfrihed

Der er både fordele og ulemper ved at udnytte sin afdragsfrihed og dermed undlade at betale af på sit boliglån i en periode.

Den helt åbenlyse fordel ved at stoppe med afdrag i en kortere eller længere årrække er, at du får mere plads i dit månedlige budget til at prioritere din privatøkonomi anderledes. Det kan være, at du ønsker at betale af på dit dyre banklån eller anden gæld, hvor du betaler en høj rente og bidragssats. Eller måske ønsker du at vækste din pensionsopsparing ved at lægge lidt ekstra til side hver måned i nogle år.

Hvis du bliver arbejdssøgende, kan det også være en fordel, at du kan udnytte din afdragsfrihed, indtil du igen har et større månedligt rådighedsbeløb. Du får altså en ekstra tryghed og fleksibilitet, hvis du vælger et lån med mulighed for afdragsfrihed – også selvom du ikke på noget tidspunkt vælger at tage muligheden i brug. Det er nemlig ikke et krav, og hvis det passer godt til din økonomi at afdrage fast over hele låneperioden, så kan det være en fordel af fortsætte sådan. For ligesom der er fordele ved afdragsfrihed, så kan der også være visse forbehold, du skal være opmærksom på.

Den helt væsentlige ting at være bevidst om, når du har et afdragsfrit lån, er, at dit lånebeløb ikke bliver mindre, selvom du slipper for at betale af på det for en tid. Dit boliglån skal stadig indfries, og på et tidspunkt kommer din økonomi igen til at bære udgifter til afdrag. I den afdragsfrie periode påløber der fortsat renter på dit lån, og da du ikke afdrager på lånet, kommer det beløb du betaler i renter til at forblive det samme i hele perioden.

Når du optager et lån med mulighed for en afdragsfri periode, er det derfor vigtigt at huske på, at du på et tidspunkt skal budgettere med højere afdrag på dit boliglån. Vi har samlet nogle gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, når afdragsfriheden udløber.

Hvad kan afdragsfrihed eksempelvis bruges til?

Nedbring anden gæld
Det kan være en god idé at vælge afdragsfrihed på dit realkreditlån, hvis du har en anden gæld, som er dyrere. På den måde kan du anvende besparelsen på dit realkreditlån til at tilbagebetale din anden gæld hurtigere.


Luft i økonomien
Afdragsfrihed kan nedbringe dine boligudgifter i begrænsede perioder i dit liv, hvor du har brug for ekstra luft i økonomien.

 


Pensionsplanlægning
Afdragsfrihed kan anvendes som en del af din pensionsplanlægning, hvor ydelsesbesparelsen kan anvendes til yderligere indbetalinger til din pensionsopsparing. Afdragsfrihed kan også anvendes til optimering af ens økonomi, når man er gået på pension.

Din rådgiver kan hjælpe
Det kan være svært at regne ud, om du bør vælge et lån med eller uden afdrag. Din rådgiver i dit pengeinstitut kan hjælpe dig med den bedste løsning.

­

Hvilken afdragsfrihed skal du vælge?

Når du optager et realkreditlån hos Totalkredit, kan du vælge mellem forskellige typer af lån med mulighed for afdragsfrihed. Nedenfor kan du se nogle af vores låntyper.

Spørgsmål og svar om afdragsfrihed

 • Det afdragsfrie realkreditlån kom på markedet i år 2003. Låntypen er karakteriseret ved, at der kun betales rente og bidrag i en periode. Eftersom der ikke betales af på lånet i den afdragsfrie periode, skal der betales tilsvarende større afdrag i den resterende periode af lånets løbetid. Den afdragsfrie periode er typisk op til 10 år.
 • En af fordelene ved afdragsfrie realkreditlån er, at ydelsen i den afdragsfrie periode er forholdsvis lav. Det skyldes, at der kun betales renter og bidrag på lånet – men ikke afdrag.
 • Derudover giver den afdragsfrie periode bl.a. mulighed for, at der kan afdrages på dyrere gæld.
 • En af ulemperne ved afdragsfrie lån er, at det samlet set er dyrere end et lån med afdrag. Det skyldes, at der betales renter og bidrag af restgælden, som ikke bliver nedbragt i den afdragsfrie periode. Alt i alt betales der derfor mere i rente og bidrag på et lån uden afdrag end et lån med afdrag.
 • Bidragssatsen er højere ved et afdragsfrit lån end et tilsvarende lån med afdrag.
 • Derudover spares der ikke op i boligen, eftersom lånets restgæld ikke bliver mindre. Dette kan være en ulempe ved salg af boligen eller optagelse af tillægslån. 
 • Efter den afdragsfrie periode er udløbet, skal der betales forholdsvis større ydelse end på et tilsvarende 30-årigt lån med afdrag, da lånet som udgangspunkt skal afdrages over den resterende del af lånets løbetid, eksempelvis resterende 20 år – mod normalt 30 år.

Når afdragsfriheden udløber er der som udgangspunkt tre muligheder:

 • Fortsætte med at betale af på lånet som planlagt og dermed begynde at nedbringe gælden.
 • Lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det. Herved forlænges løbetiden på lånet, og den månedlige ydelse stiger ikke nær så meget som i punkt 1.
 • Lægge lånet om til et nyt lån uden afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det.
 • Bidragssatsen er højere, i den periode hvor du ikke betaler afdrag på dit lån. Bidragssatsen bliver automatisk nedsat, når den afdragsfrie periode ophører.
 • Hvis du ikke betaler afdrag på dit lån, sparer du ikke op i din bolig. Hvis du derimod betaler af på dit lån, oparbejder du en friværdi, da du sparer op i boligen. Det vil være en fordel for dig, hvis du får brug for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du skal sælge din bolig, da du vil opnå et større overskud.
 • Stigningen i den månedlige ydelse afhænger bl.a. af restgælden og den resterende løbetid på lånet. Du kan se det forventede ydelsesforløb for dit Totalkredit-lån ved at logge på Totalkredits netbank.
 • Muligheden for at lægge dit lån om til et nyt lån uden afdrag afhænger bl.a. af, hvor højt din bolig er belånt, og beror tillige på en kreditgodkendelse.
 • Totalkredit har mulighed for at tilbyde realkreditlån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din bolig er realkreditbelånt med maks. 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse). Hvis din bolig er belånt mere end dette, kan der muligvis lægges om til nyt lån uden afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det, og den del af lånet, der overstiger 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse), finansieres på anden vis – eksempelvis som banklån.
 • Hvis du har et fastforrentet lån uden afdrag, er det typisk mere kursfølsomt end et fastforrentet lån med afdrag og samme kuponrente. I den situation, hvor renten stiger, vil obligationskursen på et fastforrentet lån uden afdrag alt andet lige falde mere, hvilket vil medføre en forholdsvis større reduktion i restgælden.
 • Anderledes forholder det sig med tilpasningslån og F-kort, hvor kursfølsomheden som hovedregel vil være uændret, hvad enten du vælger et lån med eller uden afdrag. 
 • Generelt er et lån mere kursfølsomt, jo længere løbetiden er på de bagvedliggende obligationer. Eksempelvis er et F10-lån (10-årigt tilpasningslån) alt andet lige mere kursfølsomt end eksempelvis et F3-lån (3-årigt tilpasningslån).
 • Tidshorisonten, for hvornår du skal kontakte din rådgiver, afhænger bl.a. af din nuværende låntype, og hvilke ønsker du har til et evt. nyt lån. Men, du skal kontakte din rådgiver i god tid – eksempelvis 12 mdr. før afdragsfriheden på dit lån udløber, så I sammen har mulighed for at lægge en plan for, hvad der skal ske.