Værd at vide om afdragsfrie lån

Når du skal købe bolig og har brug for et realkreditlån, er der flere ting, du skal overveje. Én af dem er, om du godt kunne tænke dig et lån, hvor du undervejs har mulighed for at springe afdragene over i en eller flere perioder. Den mulighed får du, hvis du vælger et afdragsfrit lån. Det kan give dig luft i budgettet i perioder, hvor du har brug for at skære lidt ned på dine boligudgifter.

Hvad er et afdragsfrit lån?

Det er et lån, hvor du i en periode kan sætte dine afdrag på pause – normalt i op til 10 år sammenlagt, men hvis du har nok friværdi, kan du få et lån, hvor du slet ikke betaler afdrag i helt op til 30 år. I de afdragsfri perioder betaler du kun rente og bidrag, men du skal være opmærksom på, afdragsfriheden ikke påvirker det tidspunkt, hvor dit lån skal være betalt tilbage. Så hvis du fx har et 30-årigt lån og vælger at springe afdragene over i sammenlagt 10 år, har du kun 20 år at betale lånet tilbage i.

Afdragsfrie lån findes både som banklån og realkreditlån.

Skal jeg vælge lån med eller uden afdrag?

Lån med afdrag

Hvis du vælger et lån med afdrag, betyder det, at du betaler af på din gæld. Dvs., at din gæld bliver mindre og mindre, termin for termin. Det kalder man også 'at spare op i sin bolig'. Du betaler en lavere bidragssats på dette lån end på et lån uden afdrag.

Lån uden afdrag

Hvis du vælger et lån uden afdrag, betyder det, at du i en eller flere perioder ikke betaler af på din gæld, men kun betaler rente og bidragssats. Denne type lån kaldes for et 'afdragsfrit lån'. Du bliver ved med at skylde det samme på lånet i hele den afdragsfrie periode. Når perioden udløber, stiger din ydelse mærkbart, fordi du nu skal til at betale lånet tilbage.

Fordele og ulemper ved afdragsfrihed

Der er både fordele og ulemper ved afdragsfrihed. Her får du et overblik:

Fordele

Helt overordnet får du den tryghed, at dit lån er fleksibelt, hvis du får brug for luft i budgettet. Fordelene er bl.a.:

 • Vi blander os ikke i, hvad du bruger pengene til
 • Hvis du står uden arbejde, kan en pause fra afdragene være forudsætningen for, at økonomien hænger sammen
 • Afdragsfrihed betyder, at du har mulighed for at vælge afdragsfrihed, men ikke, at du skal. Hvis det passer godt til din økonomi at betale afdrag i hele lånets løbetid, er det nemlig typisk en fordel for dig. Din rente- og bidragsbetaling bliver nemlig mindre og mindre, efterhånden som du betaler lånet tilbage.

Ulemper

Helt overordnet skal du være opmærksom på, at afdragsfriheden har sin "pris". Du skal bl.a. være indstillet på disse særlige omstændigheder:

 • Din gæld ændrer sig ikke, mens du holder pause fra afdragene. Det betyder, at du skal betale gælden tilbage på kortere tid, og derfor stiger dit afdrag, når afdragsfriheden udløber.
 • Mens du holder pause fra afdragene, betaler du fortsat rente og bidrag. Det betyder, at du samlet set bruger flere penge på rente og bidrag i lånets løbetid, end hvis du ikke havde valgt en eller flere perioder med afdragsfrihed. Lånet bliver altså samlet set dyrere for dig.

Her får du nogle gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, når afdragsfriheden udløber.

Afdragsfrihed – hvorfor?

Væk med den dyre gæld
Det kan være en god idé at vælge afdragsfrihed på dit realkreditlån, hvis du har en anden gæld, som er dyrere. På den måde kan du anvende besparelsen på dit realkreditlån til at tilbagebetale din anden gæld hurtigere.

Luft i økonomien
Nogle perioder i dit liv er dyrere end andre. Her kan en pause fra afdragene give den ekstra luft, du har brug for. Og hvis der pludselig mangler en lønindtægt i et år eller fem, kan det være en stor hjælp at skrue helt ned for boligudgifterne.



Boost pensionen
Hold en pause fra afdragsbetalingen, hvis din pensionsopsparing trænger til at vokse sig større. Eller tage en periode uden afdrag, hvis du er pensionist og ser ind i en periode, hvor økonomien er lidt trængt.

­

Kontakt rådgiver

Det kan være svært selv at regne ud, om lånet skal være med eller uden afdrag. Men det kan en rådgiver i pengeinstituttet altid hjælpe dig med.

Kontakt Rådgiver

Spørgsmål og svar om afdragsfrihed

 • Det afdragsfrie realkreditlån kom på markedet i år 2003. Låntypen er karakteriseret ved, at der kun betales rente og bidrag i en periode. Eftersom der ikke betales af på lånet i den afdragsfrie periode, skal der betales tilsvarende større afdrag i den resterende periode af lånets løbetid. Den afdragsfrie periode er typisk op til 10 år.
 • En af fordelene ved afdragsfrie realkreditlån er, at ydelsen i den afdragsfrie periode er forholdsvis lav. Det skyldes, at der kun betales renter og bidrag på lånet – men ikke afdrag.
 • Derudover giver den afdragsfrie periode bl.a. mulighed for, at der kan afdrages på dyrere gæld.
 • En af ulemperne ved afdragsfrie lån er, at det samlet set er dyrere end et lån med afdrag. Det skyldes, at der betales renter og bidrag af restgælden, som ikke bliver nedbragt i den afdragsfrie periode. Alt i alt betales der derfor mere i rente og bidrag på et lån uden afdrag end et lån med afdrag.
 • Bidragssatsen er højere ved et afdragsfrit lån end et tilsvarende lån med afdrag.
 • Derudover spares der ikke op i boligen, eftersom lånets restgæld ikke bliver mindre. Dette kan være en ulempe ved salg af boligen eller optagelse af tillægslån. 
 • Efter den afdragsfrie periode er udløbet, skal der betales forholdsvis større ydelse end på et tilsvarende 30-årigt lån med afdrag, da lånet som udgangspunkt skal afdrages over den resterende del af lånets løbetid, eksempelvis resterende 20 år – mod normalt 30 år.

Når afdragsfriheden udløber er der som udgangspunkt tre muligheder:

 • Fortsætte med at betale af på lånet som planlagt og dermed begynde at nedbringe gælden.
 • Lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det. Herved forlænges løbetiden på lånet, og den månedlige ydelse stiger ikke nær så meget som i punkt 1.
 • Lægge lånet om til et nyt lån uden afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det.
 • Bidragssatsen er højere, i den periode hvor du ikke betaler afdrag på dit lån. Bidragssatsen bliver automatisk nedsat, når den afdragsfrie periode ophører.
 • Hvis du ikke betaler afdrag på dit lån, sparer du ikke op i din bolig. Hvis du derimod betaler af på dit lån, oparbejder du en friværdi, da du sparer op i boligen. Det vil være en fordel for dig, hvis du får brug for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du skal sælge din bolig, da du vil opnå et større overskud.
 • Stigningen i den månedlige ydelse afhænger bl.a. af restgælden og den resterende løbetid på lånet. Du kan se det forventede ydelsesforløb for dit Totalkredit-lån ved at logge på Totalkredits netbank.
 • Muligheden for at lægge dit lån om til et nyt lån uden afdrag afhænger bl.a. af, hvor højt din bolig er belånt, og beror tillige på en kreditgodkendelse.
 • Totalkredit har mulighed for at tilbyde realkreditlån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din bolig er realkreditbelånt med maks. 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse). Hvis din bolig er belånt mere end dette, kan der muligvis lægges om til nyt lån uden afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det, og den del af lånet, der overstiger 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse), finansieres på anden vis – eksempelvis som banklån.
 • Hvis du har et fastforrentet lån uden afdrag, er det typisk mere kursfølsomt end et fastforrentet lån med afdrag og samme kuponrente. I den situation, hvor renten stiger, vil obligationskursen på et fastforrentet lån uden afdrag alt andet lige falde mere, hvilket vil medføre en forholdsvis større reduktion i restgælden.
 • Anderledes forholder det sig med tilpasningslån og F-kort, hvor kursfølsomheden som hovedregel vil være uændret, hvad enten du vælger et lån med eller uden afdrag. 
 • Generelt er et lån mere kursfølsomt, jo længere løbetiden er på de bagvedliggende obligationer. Eksempelvis er et F10-lån (10-årigt tilpasningslån) alt andet lige mere kursfølsomt end eksempelvis et F3-lån (3-årigt tilpasningslån).
 • Tidshorisonten, for hvornår du skal kontakte din rådgiver, afhænger bl.a. af din nuværende låntype, og hvilke ønsker du har til et evt. nyt lån. Men, du skal kontakte din rådgiver i god tid – eksempelvis 12 mdr. før afdragsfriheden på dit lån udløber, så I sammen har mulighed for at lægge en plan for, hvad der skal ske.