Værd at vide om afdragsfrie lån

Når du køber bolig og har brug for et realkreditlån, er der flere ting, du skal overveje. Én af dem er, om du godt kunne tænke dig et lån, hvor du kan springe afdragene over i en periode. Den mulighed får du, hvis du vælger afdragsfrihed på dit lån. Det kan give dig luft i budgettet, fx til at betale anden dyrere gæld.

Skal jeg vælge lån med eller uden afdrag?

Afdragsfrihed – hvorfor?

Væk med den dyre gæld
Det kan være en god idé at vælge afdragsfrihed på dit realkreditlån, hvis du har anden gæld, som er dyrere. På den måde kan du anvende besparelsen på dit realkreditlån til at tilbagebetale din anden gæld hurtigere.

Luft i økonomien
Nogle perioder i dit liv er dyrere end andre. Her kan en pause fra afdragene give den ekstra luft, du har brug for. Og hvis der pludselig mangler en lønindtægt i en periode, kan det være en stor hjælp at skrue ned for boligudgifterne.

Boost pensionen
Hold en pause fra afdragsbetalingen, hvis din pensionsopsparing trænger til at vokse sig større. Eller tag en periode uden afdrag, hvis du er pensionist og ser ind i en periode, hvor økonomien er lidt trængt.­

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos en rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder - også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver

Spørgsmål og svar om afdragsfrihed

 • Det afdragsfrie realkreditlån kom på markedet i år 2003. Låntypen er karakteriseret ved, at der kun betales rente og bidrag i en periode. Eftersom der ikke betales af på lånet i den afdragsfrie periode, skal der betales tilsvarende større afdrag i den resterende periode af lånets løbetid. Den afdragsfrie periode er typisk op til 10 år.
 • En af fordelene ved afdragsfrie realkreditlån er, at ydelsen i den afdragsfrie periode er forholdsvis lav. Det skyldes, at der kun betales renter og bidrag på lånet – men ikke afdrag.
 • Derudover giver den afdragsfrie periode bl.a. mulighed for, at der kan afdrages på dyrere gæld.
 • En af ulemperne ved afdragsfrie lån er, at det samlet set er dyrere end et lån med afdrag. Det skyldes, at der betales renter og bidrag af restgælden, som ikke bliver nedbragt i den afdragsfrie periode. Alt i alt betales der derfor mere i rente og bidrag på et lån uden afdrag end et lån med afdrag.
 • Bidragssatsen er højere ved et afdragsfrit lån end et tilsvarende lån med afdrag.
 • Derudover spares der ikke op i boligen, eftersom lånets restgæld ikke bliver mindre. Dette kan være en ulempe ved salg af boligen eller optagelse af tillægslån. 
 • Efter den afdragsfrie periode er udløbet, skal der betales forholdsvis større ydelse end på et tilsvarende 30-årigt lån med afdrag, da lånet som udgangspunkt skal afdrages over den resterende del af lånets løbetid, eksempelvis resterende 20 år – mod normalt 30 år.

Når afdragsfriheden udløber er der som udgangspunkt tre muligheder:

 • Fortsætte med at betale af på lånet som planlagt og dermed begynde at nedbringe gælden.
 • Lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det. Herved forlænges løbetiden på lånet, og den månedlige ydelse stiger ikke nær så meget som i punkt 1.
 • Lægge lånet om til et nyt lån uden afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det.
 • Bidragssatsen er højere, i den periode hvor du ikke betaler afdrag på dit lån. Bidragssatsen bliver automatisk nedsat, når den afdragsfrie periode ophører.
 • Hvis du ikke betaler afdrag på dit lån, sparer du ikke op i din bolig. Hvis du derimod betaler af på dit lån, oparbejder du en friværdi, da du sparer op i boligen. Det vil være en fordel for dig, hvis du får brug for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du skal sælge din bolig, da du vil opnå et større overskud.
 • Stigningen i den månedlige ydelse afhænger bl.a. af restgælden og den resterende løbetid på lånet. Du kan se det forventede ydelsesforløb for dit Totalkredit-lån ved at logge på Totalkredits netbank.
 • Muligheden for at lægge dit lån om til et nyt lån uden afdrag afhænger bl.a. af, hvor højt din bolig er belånt, og beror tillige på en kreditgodkendelse.
 • Totalkredit har mulighed for at tilbyde realkreditlån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din bolig er realkreditbelånt med maks. 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse). Hvis din bolig er belånt mere end dette, kan der muligvis lægges om til nyt lån uden afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det, og den del af lånet, der overstiger 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse), finansieres på anden vis – eksempelvis som banklån.
 • Hvis du har et fastforrentet lån uden afdrag, er det typisk mere kursfølsomt end et fastforrentet lån med afdrag og samme kuponrente. I den situation, hvor renten stiger, vil obligationskursen på et fastforrentet lån uden afdrag alt andet lige falde mere, hvilket vil medføre en forholdsvis større reduktion i restgælden.
 • Anderledes forholder det sig med tilpasningslån og F-kort, hvor kursfølsomheden som hovedregel vil være uændret, hvad enten du vælger et lån med eller uden afdrag. 
 • Generelt er et lån mere kursfølsomt, jo længere løbetiden er på de bagvedliggende obligationer. Eksempelvis er et F10-lån (10-årigt tilpasningslån) alt andet lige mere kursfølsomt end eksempelvis et F3-lån (3-årigt tilpasningslån).
 • Tidshorisonten, for hvornår du skal kontakte din rådgiver, afhænger bl.a. af din nuværende låntype, og hvilke ønsker du har til et evt. nyt lån. Men, du skal kontakte din rådgiver i god tid – eksempelvis 12 mdr. før afdragsfriheden på dit lån udløber, så I sammen har mulighed for at lægge en plan for, hvad der skal ske.

Fastforrentet lån

Få en fast rente og dermed sikkerhed på dit lån i op til 30 år.

Til dig, der vægter økonomisk tryghed højt og vil være sikker på, hvilken rente du betaler i hele lånets løbetid.
Læs mere

F-kort

Få en variabel rente og halvårlig renteregulering.

Til dig, der foretrækker en rente, der typisk er lav og kan ændre sig hvert halve år.
Læs mere

Tilpasningslån

Til dig, der ønsker økonomisk tryghed i fx 3, 5 eller 10 år. Her kender du renten i et aftalt antal år, men ikke i hele lånets løbetid.
Læs mere om tilpasningslån

RenteMax

Til dig, der ønsker et fleksibelt lån, der typisk har en lav variabel rente – kombineret med et loft over renten i en aftalt periode. Her fastsættes renten for et halvt år ad gangen.
Læs mere