Tilpasningslån

Til dig, der ønsker økonomisk tryghed i fx 3, 5 eller 10 år. Her kender du renten i et aftalt antal år, men ikke i hele lånets løbetid.

Du får:

  • en lavere rente end på et lån med fast rente. Til gengæld kan renten stige efterfølgende.
  • mulighed for at sikre renten i en aftalt periode, typisk 3 år eller 5 år ad gangen. Når perioden udløber får du en lavere ydelse, hvis renten falder – og en højere, hvis den stiger. Det kan være dyrt for dig at vælge at indfri lånet midt i perioden.
  • mulighed for ikke at betale afdrag i op til 10 år
  • mulighed for at justere løbetid og afdrag ved hver rentetilpasning - når din økonomiske situation tillader det.
  • Se filmen, der kort forklarer forskellen mellem fast og variabel rente her

I oversigten kan du finde de væsentlige egenskaber for det enkelte lån. Oversigten er ikke udtømmende og kan derfor ikke stå alene som grundlag for din beslutning om, hvilket lån, der er det rigtige for dig. Du kan få vejledning af din rådgiver i dit pengeinstitut.

Renten

Renten er variabel og bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning.

Renten ændres ved rentetilpasning, der sker med fx 3 eller 5 års mellemrum. Ved rentetilpasning skiftes obligationerne bag lånet. I den forbindelse kan perioden mellem rentetilpasningerne ændres.

Dit pengeinstitut kan rådgive dig om, hvornår du kan opnå en fordel ud af at lægge dit lån om.

Optagelse

Via et af de pengeinstitutter, der samarbejder med Totalkredit.

Fra den dag, hvor du modtager et lånetilbud, til den dag, hvor lånet udbetales, går der et stykke tid. Først når lånet udbetales eller kurssikres kender du den endelige rente på lånet til næste rentetilpasning.

Beregn på nyt lån

Indfrielse

Du har flere muligheder at vælge imellem, hvis du vil indfri noget af lånet eller hele lånet før tid:

  • Du kan altid indfri lånet til markedskurs. Du risikerer dog, at kursen er så høj, at du skal betale et større beløb, end du skylder.

  • Du kan opsige lånet til kurs 100 to måneder før, at de bagvedliggende obligationer skiftes - det vil sige hver gang, dit lån skal rentetilpasses. Er lånet opsagt kan du i op til 12 måneder før rentetilpasningen også indfri straks til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrente frem til rentetilpasningstidspunktet.


Du kan ikke indfri lånet i de sidste to måneder, før obligationerne skiftes, medmindre du allerede har opsagt lånet. Perioden kan forlænges.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at vælge, hvilken måde der er bedst for dig.

Pris

Optagelse
Du betaler oprettelsesomkostninger til Totalkredit, dit pengeinstitut og staten, når du optager lånet. Disse omkostninger kan ofte medtages i lånet.


Løbende
Ud over rente og evt. afdrag betaler du løbende en procentdel af din restgæld i bidrag til Totalkredit.

Bidragssatsen er typisk højere på et lån med variabel rente end på et lån med fast rente. Og højere på et lån uden afdrag end på et lån med afdrag. Hvis Totalkredit forhøjer bidrag og/eller gebyrer, får du besked i god tid.


Refinansiering
Du betaler et kursfradrag, når obligationerne skiftes (refinansiering). Fradraget kan forhøjes , og jo oftere der skal refinansieres, jo oftere skal du betale kursfradrag.

Indfrielse
Du betaler omkostninger til Totalkredit og dit pengeinstitut.

Se prisblad Beregn nyt lån

Produktark

Her kan du finde produktarket for lånet i en PDF-fil.

Tilpasningslån

KundeKroner

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der rabat frem til udgangen af 2024.

Rabatten afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 0,15% årligt af din restgæld i rabat frem til 31. december 2024. Det svarer til 375 kr. pr. kvartal eller 1.500 kr. om året for hver mio.kr., du har lånt. Dit skattefradrag reduceres tilsvarende.

Beregn KundeKroner

Få overblik over dit lån

På ‘Mit Hjem’ finder du en masse om dit lån og din bolig. Se fx hvornår dit lån skal rentetilpasses, og hvor meget din bolig er skønnet til. 

Mit hjem

Bliv klogere på realkredit

Et realkreditlån er et lån, der er optaget i et realkreditinstitut med pant i fast ejendom. I modsætning til lån i banken har et realkreditlån en direkte sammenhæng til obligationer. Udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder afgør, hvad det koster at låne - det er altså obligationsmarkedet, der bestemmer renten på lånet.

Læs mere

Der er meget, du skal tage højde for, når du vælger realkreditlån, heriblandt om du vil vælge et lån med eller uden afdrag.

Læs mere

Skal dit barn flytte hjemmefra? Og er det svært at finde en god lejebolig med attraktiv beliggenhed til en overkommelig pris? Så kan et forældrekøb være en god løsning.

Læs mere

Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut. Bidragssatsen er altså ikke rente på lånet, for den rente, du betaler, sender vi direkte videre til investor. Bidragssatsen er derimod det beløb, du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån. 

Læs mere

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2023. 

Læs mere

Fastforrentet lån

Til dig, som vægter økonomisk tryghed højt. Her er renten fast i hele lånets løbetid.
Læs mere

F-kort

F-kort er til dig, som ønsker et fleksibelt lån med en variabel rente som reguleres hvert halve år.
Læs mere

RenteMax

Til dig, der ønsker et fleksibelt lån, der typisk har en lav variabel rente – kombineret med et loft over renten i en aftalt periode. Her fastsættes renten for et halvt år ad gangen.
Læs mere