Tilpasningslån

Til dig, der ønsker et lån med variabel rente og økonomisk tryghed i fx 3, 5 eller 10 år.

Du får:

  • en lavere rente end på et lån med fast rente. Til gengæld kan renten stige efterfølgende.
  • mulighed for at sikre renten i en aftalt periode, typisk 3 år eller 5 år ad gangen. Hvis du har et Tilpasningslån uden afdrag, som er udbetalt eller rentetilpasset over kurs 100, bliver renten justeret hvert år frem til næste rentetilpasning.
  • en højere ydelse, når rentetilpasningsperioden udløber, hvis renten er steget – og en lavere ydelse, hvis den er faldet.
  • mulighed for at aftale en periode uden afdrag i op til 10 år i alt ved lånets oprettelse eller rentetilpasning.
  • mulighed for at indfri lånet til kurs 100, i forbindelse med at lånet rentetilpasses. Hvis du indfrier lånet mellem rentetilpasningerne, kan du risikere, at du skal betale mere, end du skylder.
  • mulighed for at justere løbetid og afdrag ved hver rentetilpasning - når din økonomiske situation tillader det.

I oversigten kan du finde de væsentlige egenskaber for det enkelte lån. Oversigten er ikke udtømmende og kan derfor ikke stå alene som grundlag for din beslutning om, hvilket lån, der er det rigtige for dig. Du kan se filmen, der kort forklarer forskellen mellem fast og variabel rente, eller få vejledning af din rådgiver i dit pengeinstitut.

Renten

Renten er variabel og bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning.

Renten ændres ved rentetilpasning, der sker med fx 3 eller 5 års mellemrum. Ved rentetilpasning skiftes obligationerne bag lånet. I den forbindelse kan den periode mellem rentetilpasningerne ændres. Og du kan ændre lånets løbetid og afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det.

Hvis du har et Tilpasningslån uden afdrag, som er udbetalt eller rentetilpasset over kurs 100, vil mængden af obligationer bag lånet blive justeret hvert år, hvilket vil påvirke renten frem til næste rentetilpasning. Herved sikres balance mellem lånets og obligationernes rentebetalinger.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kan det komme dig til gode fx i form af en lavere ydelse på lånet.

Dit pengeinstitut kan rådgive dig om, hvornår du kan opnå en fordel ud af at lægge dit lån om.

Optagelse

Via et af de pengeinstitutter, der samarbejder med Totalkredit.

Fra den dag, hvor du modtager et lånetilbud, til den dag, hvor lånet udbetales, går der et stykke tid. Først når lånet udbetales eller kurssikres kender du renten på lånet til næste rentetilpasning.

Indfrielse

Du har to muligheder, hvis du vil indfri noget af lånet eller hele lånet før tid:

  • Du kan altid indfri lånet til markedskurs. Du risikerer dog, at kursen er så høj, at du skal betale et større beløb, end du skylder.
  • Du kan opsige lånet til kurs 100 to måneder før, at de bagvedliggende obligationer skiftes - det vil sige hver gang, dit lån skal rentetilpasses.

Tilpasningslån kan ikke indfries to måneder op til en rentetilpasning.

Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål til indfrielse af dit lån.

Pris

Optagelse

Du betaler oprettelsesomkostninger til Totalkredit, dit pengeinstitut og staten, når du optager lånet. Disse omkostninger kan ofte medtages i lånet.


Løbende

Ud over rente og evt. afdrag betaler du løbende en procentdel af din restgæld i bidrag til Totalkredit.

Bidragssatsen er typisk højere på et lån med variabel rente end på et lån med fast rente. Og højere på et lån uden afdrag end på et lån med afdrag. Hvis Totalkredit forhøjer bidrag og/eller gebyrer på lånet, giver vi dig besked i god tid.


Refinansiering
Du betaler et kursfradrag, når obligationerne skiftes (refinansiering). Fradraget kan forhøjes, og jo oftere der skal refinansieres, jo oftere skal du betale kursfradrag

Indfrielse
Du betaler omkostninger til Totalkredit og dit pengeinstitut.

Produktark

Her kan du finde produktarket for lånet i en PDF-fil.

KundeKroner

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der rabat frem til udgangen af 2027.

Rabatten afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 0,20% årligt af din restgæld i rabat frem til 31. december 2027. Det svarer til 500 kr. pr. kvartal eller 2.000 kr. om året for hver mio.kr., du har lånt. Dit skattefradrag reduceres tilsvarende.

Desktop

Få overblik over dit lån

På ‘Mit Hjem’ finder du en masse om dit lån og din bolig. Se fx hvornår dit lån skal rentetilpasses, og hvor meget din bolig er skønnet til. 

Bliv klogere på realkredit

Et realkreditlån er et lån, der er optaget i et realkreditinstitut med pant i fast ejendom. I modsætning til lån i banken har et realkreditlån en direkte sammenhæng til obligationer. Udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder afgør, hvad det koster at låne - det er altså obligationsmarkedet, der bestemmer renten på lånet.

Der er meget, du skal tage højde for, når du vælger realkreditlån, heriblandt om du vil vælge et lån med eller uden afdrag.

Skal dit barn flytte hjemmefra? Og er det svært at finde en god lejebolig med attraktiv beliggenhed til en overkommelig pris? Så kan et forældrekøb være en god løsning.

Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut. Bidragssatsen er altså ikke rente på lånet, for den rente, du betaler, sender vi direkte videre til investor. Bidragssatsen er derimod det beløb, du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån. 

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2027. 

Fastforrentet lån

Til dig, som vægter økonomisk tryghed højt. Her er renten fast i hele lånets løbetid.
Læs mere

F-kort

F-kort er til dig, som ønsker et fleksibelt lån med en variabel rente som reguleres hvert halve år.
Læs mere

RenteMax

Til dig, der ønsker et fleksibelt lån, der typisk har en lav variabel rente – kombineret med et loft over renten i en aftalt periode. Her fastsættes renten for et halvt år ad gangen.
Læs mere