Fastforrentet lån

Til dig, som vægter økonomisk tryghed højt. Her er renten fast i hele lånets løbetid.

Du får:

 • en fast rente i op til 30 år, så din ydelse ikke ændrer sig, når renten gør
 • et lån hvor indfrielseskursen typisk falder, hvis renterne stiger. Det gør din friværdi større, hvilket du kan have glæde af ved lånomlægning eller salg af bolig.
 • mulighed for at vente op til 10 år med at begynde at betale lånet tilbage.

I oversigten kan du finde de væsentlige egenskaber for det enkelte lån. Oversigten er ikke udtømmende og kan derfor ikke stå alene som grundlag for din beslutning om, hvilket lån, der er det rigtige for dig. Du kan få vejledning af din rådgiver i dit pengeinstitut.

Renten er fast i hele lånets løbetid og typisk højere end på et lån med en variabel rente

Renten afhænger af:

 • hvor lang tid du ønsker at have lånet. Typisk er renten lavere, jo kortere løbetid du vælger (fx 20 år i stedet for 30 år).
 • om lånet er med eller uden afdrag
 • renteniveau og kurs på lånets bagvedliggende obligationer på udbetalingstidspunktet.

Gældspleje
Det kan måske betale sig for dig at lægge lånet om, hvis:

 • renten i lånemarkedet falder (det nye lån får en lavere fast rente).
 • renten i lånemarkedet stiger (det nye lån får en højere rente, men vil ofte have en væsentligt lavere restgæld). 
 • din økonomi ændrer sig på en sådan måde, at en anden låntype bliver mere fordelagtig for dig.

Dit pengeinstitut kan rådgive dig om, hvornår du kan opnå en fordel ved at lægge dit lån om.

Via et af de pengeinstitutter, der samarbejder med Totalkredit.

I den tid, der går, fra du får lånetilbuddet, til du får lånet udbetalt, kan kurserne ændre sig – og dermed også det beløb, du får (provenu). Det kan du sikre dig imod ved at kurssikre dit lån. Det koster et gebyr.

Beregn på nyt lån

Du har flere muligheder at vælge imellem, hvis du vil indfri noget af lånet eller hele lånet før tid:

 • altid til kurs 100 med to måneders opsigelse til en termin.

 • med et mindre beløb, end du skylder, hvis markedskursen på obligationerne bag lånet er under 100.

 • til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrenter frem til næste termin.

Hvis du vil infri lånet det første år
Hvis du får udbetalt et fastforrentet lån over 3 mio. kr. til en kurs over 100, kan du det første år kun indfri lånet til markedskurs. Du kan dog altid opsige lånet til kurs 100, hvis du sælger din bolig.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at vælge, hvilken måde der er bedst for dig.

Optagelse
Du betaler oprettelsesomkostninger til Totalkredit, dit pengeinstitut og staten, når du optager lånet. Disse omkostninger kan ofte medtages i lånet.

Løbende
Ud over rente og evt. afdrag betaler du løbende en procentdel af din restgæld i bidrag til Totalkredit.
Bidragssatsen er typisk lavere på et lån med fast rente end på et lån med variabel rente. Og lavere på et lån med afdrag end på et lån uden afdrag. Hvis Totalkredit forhøjer bidrag og/eller gebyrer, får du besked i god tid.

Indfrielse
Du betaler omkostninger til Totalkredit og dit pengeinstitut.

Her kan du finde produktarket for lånet i en PDF-fil.

Fastforrentet lån

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der rabat frem til udgangen af 2021.

Rabatten afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 0,15% årligt af din restgæld i rabat frem til 31. december 2021. Det svarer til 375 kr. pr. kvartal eller 1.500 kr. om året for hver mio.kr., du har lånt. Dit skattefradrag reduceres tilsvarende.

Beregn KundeKroner

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos en rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver

Bliv klogere på realkredit

Et realkreditlån er et lån, der er optaget i et realkreditinstitut med pant i fast ejendom. I modsætning til lån i banken har et realkreditlån en direkte sammenhæng til obligationer. Udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder afgør, hvad det koster at låne - det er altså obligationsmarkedet, der bestemmer renten på lånet.

Læs mere

Der er meget, du skal tage højde for, når du vælger realkreditlån, heriblandt om du vil vælge et lån med eller uden afdrag.

Læs mere

Skal dit barn flytte hjemmefra? Og er det svært at finde en god lejebolig med attraktiv beliggenhed til en overkommelig pris? Så kan et forældrekøb være en god løsning.

Læs mere

Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut. Bidragssatsen er altså ikke rente på lånet, for den rente, du betaler, sender vi direkte videre til investor. Bidragssatsen er derimod det beløb, du hver termin betaler til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån. 

Læs mere

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2022. 

Læs mere