Udløb af afdragsfrihed

Afdragsfrihed og afdragsfrie realkreditlån

Er afdragsfriheden på dit lån ved at udløbe?

Når afdragsfriheden på dit lån udløber, kan det have stor indvirkning på din økonomiske situation. Det er derfor en god ide, at du taler med din rådgiver i god tid. Sammen kan I lægge en plan for, hvad der skal ske. Hvis ikke du gør noget, vil dit lån fortsætte, men du skal betale en højere ydelse på lånet, da du går fra kun at betale renter og bidrag på dit lån til at betale renter, bidrag og afdrag på lånet.

Hvilke muligheder har du?

Afhængig af din økonomiske situation har du følgende muligheder, når afdragsfriheden på dit lån udløber:

1. Fortsætte med lånet
Du kan fortsætte med dit nuværende lån og dermed afdrage lånet over den resterende løbetid. I denne situation vil din ydelse samlet set stige markant, fordi du begynder at betale afdrag, og du har kortere tid til at betale din gæld tilbage - typisk 20 år. Du begynder samtidig at spare op i din bolig, i takt med at din gæld bliver nedbragt, og din bidragssats bliver lavere, netop fordi du begynder at afdrage på lånet.


2. Omlægge til nyt 30 årigt lån
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det. Hvis du vælger denne mulighed, vil din ydelse også stige, men da du har længere tid til at betale din gæld tilbage, vil din ydelse ikke stige lige så meget, som hvis du vælger at fortsætte med dit nuværende lån. I denne situation vil du ligeledes begynde at spare op i din bolig, i takt med at du nedbringer din gæld. Og din bidragssats vil alt andet lige blive lavere, fordi du begynder at betale afdrag på din gæld.

3.Omlægge til nyt 30 årigt lån med afdragsfrihed
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din økonomiske situation tillader det, og din bolig ikke er overbelånt. Med denne mulighed udskyder du på ny betalingen af afdrag på din gæld. Afhængig af hvilken låntype du vælger, vil din ydelse alt andet lige ikke ændre sig væsentligt. Eftersom du i denne situation ikke begynder at nedbringe din gæld, vil du hurtigere blive påvirket af eksempelvis fald i huspriserne, i forhold til hvis du løbende nedbringer din gæld.

Det kan være en god ide at optage et nyt lån uden afdrag, fx hvis du bruger den afdragsfrie periode til at afdrage på dyrere gæld. Når den nye afdragsfrie periode udløber, vil din ydelse dog stige markant. 

Spørgsmål og svar om udløb af afdragsfrihed

 • Det afdragsfrie realkreditlån kom på markedet i år 2003. Låntypen er karakteriseret ved, at der kun betales rente og bidrag i en periode. Eftersom der ikke betales af på lånet i den afdragsfrie periode, skal der betales tilsvarende større afdrag i den resterende periode af lånets løbetid. Den afdragsfrie periode er typisk op til 10 år.
 • En af fordelene ved afdragsfrie realkreditlån er, at ydelsen i den afdragsfrie periode er forholdsvis lav. Det skyldes, at der kun betales renter og bidrag på lånet – men ikke afdrag.
 • Derudover giver den afdragsfrie periode bl.a. mulighed for, at der kan afdrages på dyrere gæld.
 • En af ulemperne ved afdragsfrie lån er, at det samlet set er dyrere end et lån med afdrag. Det skyldes, at der betales renter og bidrag af restgælden, som ikke bliver nedbragt i den afdragsfrie periode. Alt i alt betales der derfor mere i rente og bidrag på et lån uden afdrag end et lån med afdrag.
 • Bidragssatsen er højere ved et afdragsfrit lån end et tilsvarende lån med afdrag.
 • Derudover spares der ikke op i boligen, eftersom lånets restgæld ikke bliver mindre. Dette kan være en ulempe ved salg af boligen eller optagelse af tillægslån. 
 • Efter den afdragsfrie periode er udløbet, skal der betales forholdsvis større ydelse end på et tilsvarende 30-årigt lån med afdrag, da lånet som udgangspunkt skal afdrages over den resterende del af lånets løbetid, eksempelvis resterende 20 år – mod normalt 30 år.
 • Når afdragsfriheden udløber er der som udgangspunkt tre muligheder:
  • Fortsætte med at betale af på lånet som planlagt og dermed begynde at nedbringe gælden.
  • Lægge lånet om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det. Herved forlænges løbetiden på lånet, og den månedlige ydelse stiger ikke nær så meget som i punkt 1.
  • Lægge lånet om til et nyt lån uden afdrag, hvis låntagers økonomiske situation tillader det.
 • Bidragssatsen er højere, i den periode hvor du ikke betaler afdrag på dit lån. Bidragssatsen bliver automatisk nedsat, når den afdragsfrie periode ophører.
 • Hvis du ikke betaler afdrag på dit lån, sparer du ikke op i din bolig. Hvis du derimod betaler af på dit lån, oparbejder du en friværdi, da du sparer op i boligen. Det vil være en fordel for dig, hvis du får brug for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du skal sælge din bolig, da du vil opnå et større overskud.
 • Stigningen i den månedlige ydelse afhænger bl.a. af restgælden og den resterende løbetid på lånet. Du kan se det forventede ydelsesforløb for dit Totalkredit-lån ved at logge på Totalkredits netbank.
 • Muligheden for at lægge dit lån om til et nyt lån uden afdrag afhænger bl.a. af, hvor højt din bolig er belånt, og beror tillige på en kreditgodkendelse.
 • Totalkredit har mulighed for at tilbyde realkreditlån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din bolig er realkreditbelånt med maks. 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse). Hvis din bolig er belånt mere end dette, kan der muligvis lægges om til nyt lån uden afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det, og den del af lånet, der overstiger 80% af boligens værdi (75% for fritidshuse), finansieres på anden vis – eksempelvis som banklån.
 • Hvis du har et fastforrentet lån uden afdrag, er det typisk mere kursfølsomt end et fastforrentet lån med afdrag og samme kuponrente. I den situation, hvor renten stiger, vil obligationskursen på et fastforrentet lån uden afdrag alt andet lige falde mere, hvilket vil medføre en forholdsvis større reduktion i restgælden.
 • Anderledes forholder det sig med tilpasningslån og F-kort, hvor kursfølsomheden som hovedregel vil være uændret, hvad enten du vælger et lån med eller uden afdrag. 
 • Generelt er et lån mere kursfølsomt, jo længere løbetiden er på de bagvedliggende obligationer. Eksempelvis er et F10-lån (10-årigt tilpasningslån) alt andet lige mere kursfølsomt end eksempelvis et F3-lån (3-årigt tilpasningslån).
 • Tidshorisonten, for hvornår du skal kontakte din rådgiver, afhænger bl.a. af din nuværende låntype, og hvilke ønsker du har til et evt. nyt lån. Men, du skal kontakte din rådgiver i god tid – eksempelvis 12 mdr. før afdragsfriheden på dit lån udløber, så I sammen har mulighed for at lægge en plan for, hvad der skal ske.

Regn på dit lån

Hvis du selv vil regne på, hvad det koster at omlægge dit nuværende lån til et nyt lån - eller hvis du vil se, hvor meget din ydelse stiger, når du skal begynde at betale afdrag på lånet, kan du logge ind på Totalkredits netbank. 

Log på netbank

Kontakt rådgiver

Det kan være fornuftigt at betale af på dit lån og dermed nedbringe din samlede gæld. Men, hvorvidt du skal betale af på din gæld eller ej afhænger bl.a. af din økonomiske situation og dine ønsker. Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, når du ønsker personlig rådgivning

Kontakt rådgiver