Udløb af afdragsfrihed

Afdragsfrihed og afdragsfrie realkreditlån

Er afdragsfriheden på dit lån ved at udløbe?

Når afdragsfriheden på dit lån udløber, kan det have stor indvirkning på din økonomiske situation. Det er derfor en god ide, at du taler med din rådgiver i god tid. Sammen kan I lægge en plan for, hvad der skal ske. Hvis ikke du gør noget, vil dit lån fortsætte, men du skal betale en højere ydelse på lånet, da du går fra kun at betale renter og bidrag på dit lån til at betale renter, bidrag og afdrag på lånet.

Hvilke muligheder har du?

Afhængig af din økonomiske situation har du følgende muligheder, når afdragsfriheden på dit lån udløber:

1. Fortsætte med lånet
Du kan fortsætte med dit nuværende lån og dermed afdrage lånet over den resterende løbetid. I denne situation vil din ydelse samlet set stige markant, fordi du begynder at betale afdrag, og du har kortere tid til at betale din gæld tilbage - typisk 20 år. Du begynder samtidig at spare op i din bolig, i takt med at din gæld bliver nedbragt, og din bidragssats bliver lavere, netop fordi du begynder at afdrage på lånet.

3.Omlægge til nyt 30 årigt lån med afdragsfrihed
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med op til 10 års afdragsfrihed, hvis din økonomiske situation tillader det, og din bolig ikke er overbelånt. Med denne mulighed udskyder du på ny betalingen af afdrag på din gæld. Afhængig af hvilken låntype du vælger, vil din ydelse alt andet lige ikke ændre sig væsentligt. Eftersom du i denne situation ikke begynder at nedbringe din gæld, vil du hurtigere blive påvirket af eksempelvis fald i huspriserne, i forhold til hvis du løbende nedbringer din gæld.

 2. Omlægge til nyt 30 årigt lån
Du kan lægge dit lån om til et nyt 30-årigt lån med afdrag, hvis din økonomiske situation tillader det. Hvis du vælger denne mulighed, vil din ydelse også stige, men da du har længere tid til at betale din gæld tilbage, vil din ydelse ikke stige lige så meget, som hvis du vælger at fortsætte med dit nuværende lån. I denne situation vil du ligeledes begynde at spare op i din bolig, i takt med at du nedbringer din gæld. Og din bidragssats vil alt andet lige blive lavere, fordi du begynder at betale afdrag på din gæld.

Det kan være en god ide at optage et nyt lån uden afdrag, fx hvis du bruger den afdragsfrie periode til at afdrage på dyrere gæld. Når den nye afdragsfrie periode udløber, vil din ydelse dog stige markant. 

Regn på dit lån

Hvis du selv vil regne på, hvad det koster at omlægge dit nuværende lån til et nyt lån - eller hvis du vil se, hvor meget din ydelse stiger, når du skal begynde at betale afdrag på lånet, kan du logge ind på Totalkredits netbank. 

Log på netbank

Kontakt rådgiver

Det kan være fornuftigt at betale af på dit lån og dermed nedbringe din samlede gæld. Men, hvorvidt du skal betale af på din gæld eller ej afhænger bl.a. af din økonomiske situation og dine ønsker. Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, når du ønsker personlig rådgivning

Kontakt rådgiver