Forældrekøb - køb af lejlighed til dit barn

Hvad er et forældrekøb?

Skal dit barn flytte hjemmefra? Og er det svært at finde en god lejebolig med attraktiv beliggenhed til en overkommelig pris? Så kan et forældrekøb være en god løsning. Vi har samlet en række gode råd og vejledning til dig, der overvejer forældrekøb.

At købe en bolig til sit barn er egentlig ikke så kompliceret, som det måske kan lyde. Et forældrekøb betyder faktisk, at du køber en ekstra bolig til dig selv, som du så udlejer til dit barn. Forældrekøb er især populært i de større danske studiebyer, hvor der kan være rift om pladserne på kollegier og om ledige studieboliger. 

Se filmen, der kort forklarer mulighederne og fordelene ved et forældrekøb.

 

Forældrekøb skaber trygge rammer for dit barn og en fornuftig husleje

Et forældrekøb kan være med til at skabe stabile og trygge rammer for dit barn, der starter et nyt kapitel i sit liv. Når dit barn lejer en bolig af dig, er der også mulighed for at få boligsikring – som er en støtte fra det offentlige. Er boligen stor nok, kan dit barn fremleje et værelse til en ven eller studiekammerat.

Når du skal låne penge til købet

På samme måde som når du køber boligen til dig selv, kan du fx finansiere en forældrekøbsbolig med et realkreditlån - ligesom det også er muligt at bruge eventuel friværdi i din egen bolig, eller hvis du har en opsparing. Finansieringen af forældrekøbet kan altså sammensættes på flere måder.

 

Træk driftsudgifterne fra i skat

Som forælder betaler du skat af lejeindtægterne, og har fradrag for driftsudgifterne. I praksis, er det nemmest for dig, hvis du kun har én konto til alt det, der har med forældrekøbslejligheden at gøre – både indtægter og udgifter – så har du lettere overblik over økonomien.

Fra 1. januar 2021 er der kommet nye regler for forældrekøb i Virksomhedsordningen (VSO). Du vil fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til dit barn i VSO, men du vil ikke opnå særlige skattemæssige fordele. Du kan evt. tale med en revisor om, hvilke muligheder du har.

Regler, når boligen skal sælges igen

Når boligen skal sælges, skal du være opmærksom på, at du bliver beskattet af en eventuel fortjeneste, hvis den er steget i værdi, fordi du ikke selv har boet i boligen. Du kan typisk også vælge at sælge den til dit barn til en pris der ikke afviger mere end 15% fra den seneste offentlige vurdering. Når barnet efterfølgende sælger lejligheden, vil fortjenesten være skattefri, fordi barnet har boet i lejligheden. Når de nye ejendomsvurderinger kommer, er det på tale at satsen vil blive ændret fra 15% til 20%.

Forældrekøb af andelsbolig

På samme måde som en andelsbolig i ejerforholdet adskiller sig fra en almindelig ejerlejlighed, gør et andelsboligkøb det også, når det er som forældrekøb. Det fremgår således ofte af foreningens vedtægter, om andele må handles som forældrekøb. Har du og dit barn udset jer en lækker andelslejlighed, er det derfor vigtigt at klarlægge med bestyrelsen, om I har mulighed for at indgå en handel. Blandt andet kan det være et krav, at ejeren skal bebo andelen og derfor ikke kan leje hele boligen ud. Herudover er der forskel i de muligheder du har for at låne til andelsbolig.  

 

Omvendt forældrekøb

Et omvendt forældrekøb betyder, at du køber en bolig og lejer den ud til én eller begge af dine forældre. Det kan eksempelvis være, at de ønsker en bolig tættere på børn og børnebørn, en lavere en husleje eller få frigivet en eventuel friværdi i egen bolig. Mulighederne og vilkårene er de samme som ved almindeligt forældrekøb.

Gode råd til dig, der overvejer et forældrekøb

  • Undersøg, om du må leje boligen ud.
  • Lav en skriftlig lejekontrakt, og fastsæt huslejen efter markedslejen og i forhold til huslejenævnets bestemmelser.
  • Få evt. hjælp af en revisor til at lave dit skatteregnskab
  • Undersøg, om dit barn har mulighed for at få boligsikring.
  • Aftal på forhånd, hvem der skal stå for vedligeholdelse af boligen.
  • Overvej, om du har friværdi i din bolig, som du vil bruge til forældrekøbet.
  • Få hjælp af din rådgiver til, hvordan finansieringen sammensættes.
  • Overvej den økonomiske risiko.