Tilskud til energirenovering

Igen i år er der gode muligheder for at spare penge, hvis du som boligejer vælger at energirenovere din bolig. Det kan både være i form af lavere udgifter til opvarmning og via tilskud til selve energirenoveringen. Det kræver dog, at du er klar til at søge om tilskud, når tilskudspuljerne åbner.

Mulighed for tilskud til energirenoveringen

Nedenfor kan du læse mere om dine muligheder for at få tilskud til dine energirenoveringer.

Tilskudsmuligheder

Varmepumpepuljen forventes at åbne i september 2023.

Tilskud fra Varmepumpepuljen er skattefri og forventes at ligge på 17.000 kr. til luft til vand-varmepumper og 27.000 kr. til jordvarme-varmepumper. Tilskuddet er til køb af varmepumpe, og vi forventer, at tilskuddet kan opnås ved skift fra oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme. Det er et krav, at boligen er en helårsbolig i et område uden fjernvarme eller planer om fjernvarme, og varmepumpen skal have energimærke A++ eller bedre.

Vi forventer, at en ansøgning om tilskud fra Varmepumpepuljen skal vedlægges et tilbud på levering og installation af en varmepumpe. Totalkredit og NRGi, har indgået et samarbejde, hvor du kan få hjælp til at vælge den rigtige varmepumpe og et skræddersyet uforpligtende tilbud (alt inklusive), hvor NRGi sørger for alt det praktiske.

Energirenoveringspuljen forventes at åbne i 2. halvår 2023.

Tilskuddene fra Energirenoveringspuljen er skattefri og forventes at gå til bl.a. isolering, udskiftning af vinduer og optimering af husets energimæssige drift. Hvis reglerne fra Bygningspuljen videreføres, bliver det et krav, at boligen er en helårsbolig med et gyldigt energimærke E, F eller G, og at ansøgninger skal indeholde et tilbud på materialer og udførelse af arbejdet.

Hvis du ønsker et overblik over – og konkrete forslag til – hvad der skal til for at optimere energiforbruget i dit hus, kan du med fordel begynde med et Totalkredit Energitjek. Her får du besøg af en energikonsulent, som gennemgår dit hus og giver konkret sparring. Efterfølgende får du en digital energi- og vedligeholdelsesplan – og et opdateret energimærke, hvis du ønsker det. Hvis du er kunde i Totalkredit og lever op til en række kriterier, kan du købe et Totalkredit Energitjek med rabat.

Hvis du er kunde i Totalkredit og planlægger at udskifte dit olie- eller gasfyr med en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme-varmepumpe, kan du få et skattepligtigt tilskud fra Totalkredit på 10.000 kr. Puljen er åben.

Boligen skal være belånt i Totalkredit, anvendes til helårsbeboelse og ligge i et område, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme eller besluttet fjernvarme. Varmepumpen skal have energimærke A++ eller bedre, og installationen skal udføres og faktureres af en virksomhed.

Med Afkoblingsordningen kan boligejere med gasfyr blive afkoblet fra gasforsyningen uden at betale det normale afkoblingsgebyr på omkring 8.000 kr. Puljen er åben, og der er tale om en ’først til mølle’-pulje til private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger med et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår). Evida giver automatisk rabat, så længe puljen er åben.

  • Læs mere om Afkoblingsordningen på evida.dk.

Vil du vide mere?

Kontakt din rådgiver i dit pengeinstitut, hvis du vil høre mere om Totalkredits grønne tilbud og dine lånemuligheder.