Hvad er et realkreditlån?

Et realkreditlån er et lån, der er sikret i fast ejendom og finansieret ved at udstede og sælge realkreditobligationer.

En af fordelene ved realkreditlån er, at rentesatsen og bidragssatsen typisk sammenlagt er noget lavere end rentesatsen på lån, som ikke er baseret på realkreditobligationer.

Se Film

Se filmen, der kort forklarer, hvad et realkreditlån er.

Sådan fungerer realkredit

Du får et realkreditlån i et realkreditinstitut – via dit pengeinstitut. Som sikkerhed for lånet tager realkreditinstituttet pant i din bolig.

I modsætning til banklån har realkreditlån en direkte sammenhæng med obligationer. Renten på dit realkreditlån fastlægges nemlig ud fra udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder, hvor renten er den betaling, investorerne skal have for deres investering i obligationerne.

Lidt forenklet kan man sige, at hvis der er mange penge i omløb, er der færre, der har brug for at låne penge – og flere, der har penge tilovers, som de gerne vil investere/placere.

Jo større efterspørgslen er efter at investere/placere penge, desto lavere bliver renten på dit realkreditlån.

Hvis der omvendt ikke er så mange penge i omløb, er der flere, der har brug for at låne penge – og færre, der har penge tilovers, de gerne vil investere/placere. Her gælder derfor det modsatte: Jo mindre efterspørgslen er efter at investere/placere penge, desto højere bliver renten på dit realkreditlån.

Totalkredit er en del af det danske realkreditsystem, som har eksisteret i mere end 200 år og er helt unikt – for det findes ikke andre steder i verden.