Udledning af CO2 i din bolig

Klimaforandringer har de senere år været et voksende tema. En af de helt centrale emner er verdens CO2-udslip og ikke mindst vores muligheder for at nedbringe udslippet, som kommer fra mange kilder. Noget CO2-udledning kan vi påvirke som enkeltpersoner, andet har vi meget lille indflydelse på. Her får du et overblik over, hvor vi sætter det største CO2-aftryk i vores boliger, og hvilke energivenlige renoveringer du kan gennemføre for at nedbringe lige netop din boligs påvirkning.

Hvad er CO2-udledning

CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid, og denne luft-art udledes bl.a., når vi trækker vejret. Af samme grund er CO2 en helt naturlig del af atmosfæren omkring os. Hvorfor så al den debat om negative effekter ved CO2-udledning?

Uden CO2 ville det være koldt at bo her, for CO2 er med til at holde kloden varm. Men en for stor koncentration af CO2 i atmosfæren kan skabe ubalance og medføre, at opvarmningen bliver for voldsom.  

Der er grænser for, hvor meget vi som privatpersoner kan påvirke udledningen af CO2. Men et af de områder, hvor vi dog har en vis kontrol, er vores bolig.

Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering

Vi kan alle bidrage til, at vi som samfund nedbringer verdens CO2-udslip. På verdensplan er danskerne nemlig et af de folkefærd, der har det højeste CO2-udslip pr. indbygger. Udslippet kommer særligt fra køretøjer, flyrejser og varme- og elforbruget i vores boliger.

Du kan bl.a. reducere din boligs CO2-aftryk ved at investere i klimavenlige og bæredygtige energirenoveringer. Når du sænker energiforbruget i din bolig, sænker du ofte også husstandens samlede CO2-aftryk.

Energirenovering kan tage udgangspunkt i forskellige dele af din bolig. Du kan fx forbedre isoleringen, skifte vinduerne eller skifte til energivenlige varmekilder. Hvis du isolerer din bolig og derved får mindre kulde og træk udefra, får du automatisk mindre brug for (at skrue op for) varmen. Og da varmeforbrug er en af de helt store energisyndere i hjemmet, mindsker du samtidig CO2-aftrykket.

Med andre ord gør du både noget godt for miljøet og klimaet – og for din pengepung og indeklimaet i dit hjem.

Tips og tricks til at sænke din boligs CO2-udledning

Du kan allerede nu nedbringe din boligs CO2-udledning ved at udføre nogle få handlinger og ændre lidt i dine vaner. Handlingerne kan ikke blot hjælpe dig med at sænke din boligs CO2-udledning, de kan også sænke din varmeregning og derved spare dig penge. Vi har samlet nogle tips og tricks nedenfor, så du let kan komme i gang.

 

Varme


Lavere temperatur i huset

Hvis du sænker temperaturen i dit hus med blot 1 grad, kan du nedbringe dit varmeforbrug med 5%

ikon_varme_termostat_577x36.svg
Ens indstilling af termostater

Hvis du indstiller termostaterne ens på alle dine radiatorer, fordeler varmen sig bedre i dit hus, og dit varmesystem bliver mere effektivt.

ikon_varme_radiatorer_577x36.svg
Tjek dine radiatorer

Hvis du mærker på dine radiatorer, skal de nederst føles lunkne eller kolde, Hvis dine radiatorer er varme, betyder det, at varmen ikke udnyttes tilstrækkeligt. Hvis du lytter til dine radiatorer, og de klukker eller risler, er der luft i dem, som skal lukkes ud. Derved får du en bedre fordeling af varmen.

 

Vand

ikon_vand_varmtvandsbeholder_577x36.svg
Indstil varmtvandsbeholderen

Hvis du indstiller temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55 grader, sænker du dit energiforbrug. Temeraturen er tilstrækkelig varm til opvask, rengøring og bad, samtidig med at legionella-bakterierne holdes nede.

ikon_vand_varmtvandsforbrug_577x36.svg
Sænk dit varmtvandsforbrug

Hvis du bor alene, bør du gå efter at bruge maximalt 40 m3 vand pr. år. Hvis du bor flere i huset, bør i gå efter maximalt 30 m3 pr. år pr. person.

Læs også:

Sundt indeklima

Læs om, hvordan en energirenovering kan forbedre dit indeklima.
Læs mere

Forbedret økonomi

Læs om, hvordan en energirenovering kan forbedre din økonomi.
Læs mere

Finansiering af energirenovering

Læs om finansieringen af din energirenovering.
Læs mere