Vilkår og forudsætninger for tilskud på 10.000 kr. til udskiftning af gas- og oliefyr til varmepumpe

Her finder du de vilkår og forudsætninger, der gælder for at få 10.000 kr. i tilskud fra Totalkredit til at udskifte gas- eller oliefyr til varmepumpe.

Forenet Kredit ejer Totalkredit og vil gerne støtte Totalkredits kunder i at energiforbedre deres boliger. Derfor har foreningen givet et tilskud til Totalkredit. Dette tilskud har Totalkredit valgt at give videre til i alt 8.000 kunder, der skifter gas- eller oliefyret ud med en varmepumpe.

Du kan blive en af dem, der får et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet gives efter først til mølle-princippet. til de kunder, der ansøger og samtidig opfylder forudsætningerne.

Tilskuddet er skattepligtigt og beskattes som personlig indkomst.

Overblik – fra ansøgning til tilskud

 1. Ansøg om tilskud hos din rådgiver i dit pengeinstitut.
 2. Accepteres din ansøgning, får du et værdibevis (’grøn check’) på 10.000 kr. af din rådgiver i dit pengeinstitut. Beviset er gyldigt i 12 måneder, og udløbsdatoen er påtrykt.
 3. Efter udskiftningen – og inden 12 måneder efter værdibevisets udstedelse – sender du dokumentation til din rådgiver, som sørger for at søge om udbetaling af tilskuddet hos Totalkredit.
 4. Du har de 10.000 kr. på din NemKonto efter senest 30 dage.

Totalkredit kan uden varsel beslutte at lukke for nye ansøgninger.

Forudsætninger

Du kan få et tilskud på 10.000 kr., når du:

 • er privatkunde og har et Totalkredit-lån i boligen på det tidspunkt, hvor du søger om udbetaling af tilskuddet hos din rådgiver i dit pengeinstitut
 • har fået et Totalkredit-værdibevis af din rådgiver, inden arbejdet er udført, og inden du har indgået en aftale om køb af varmepumpen og udførelsen af arbejdet med den udførende virksomhed
 • har en ejerbolig eller sommerhus, som lovligt anvendes til helårsbeboelse i et område uden eksisterende eller besluttet udlagt fjernvarme
 • har et gas- eller oliefyr som boligens primære varmekilde og udskifter det med en tilskudsberettiget varmepumpe
 • har fået varmepumpen installeret og arbejdet faktureret af en virksomhed
 • indleverer gyldig dokumentation for udskiftningen senest 12 måneder efter værdibevisets udstedelsesdato.

Du kan få ét værdibevis pr. bolig, og der kan aldrig gives flere værdibeviser til udskiftning af samme olie- eller gasfyr. Beviset gælder én gang og kan ikke overdrages til andre, heller ikke en evt. ny ejer af boligen.

Du skal købe varmepumpen til eje, og tilskuddet kan aldrig overstige dine faktiske, betalte omkostninger. Du kan ikke få tilskud, hvis du anskaffer varmepumpen på abonnement via et energiselskab (Skrotningsordningen).

Varmepumpen er tilskudsberettiget, når:

 • den er eldrevet, forsyner et væskebåret system, har ude-luft eller jord som varmekilde, kan producere varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand og er mærket A++ eller bedre
 • installationen er udført og faktureres af en virksomhed.

Vi anbefaler dig at bruge en VE-montør- eller installatørvirksomhed, der er godkendt efter VE-godkendelsesordningen. De har dokumenterede kompetencer til at installere varmepumper korrekt.

Dokumentation

Når fyret er skiftet ud, giver du din rådgiver en kopi af fakturaen, hvor den udførende virksomhed har påført disse oplysninger:

 • udførende virksomheds CVR-nummer
 • boligejers (dit) navn og den adresse, arbejdet vedrører
 • de materialer og produkter, der er indkøbt, og det arbejde, der er udført, herunder at gas- eller oliefyret er udskiftet med en ’luft til vand’- eller ’jordvarme’-varmepumpe med energiklasse A++ eller bedre
 • start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af fakturaen, og der i stedet henvises til fx et tilbud fra virksomheden, hvor oplysningerne fremgår, skal du også give din rådgiver en kopi af dette.

Oplysning om, at gas- eller oliefyret er bortskaffet eller afblændet, skal fremgå af fakturaen. Alternativt skal du supplere fakturaen med en kvittering for afmelding af olietanken (fra det offentlige eller en miljøskrotningsattest) eller en kvittering for afmelding af naturgas.

Herefter søger din rådgiver Totalkredit om at udbetale tilskuddet til dig. Du skal selv betale fakturaen.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at opdatere oplysningerne om boligens varmekilde i BBR-registeret.

Udbetaling af tilskud og indberetning til SKAT

Tilskuddet på 10.000 kr. sættes ind på din NemKonto i ét beløb. Hvis I er flere ejere af ejendommen, skal I aftale med jeres pengeinstitut, hvilken NemKonto tilskuddet skal udbetales til. Der går højst 30 dage, fra Totalkredit får dokumentationen (faktura). Du skal derfor selv lægge pengene ud, når du betaler for det udførte arbejde.

Tilskuddet er skattepligtigt som personlig indkomst. Totalkredit indberetter beløbet til Skattestyrelsen som B-indkomst.

Tilskud fra offentlige tilskudsordninger

Ud over tilskud fra Totalkredit kan du søge tilskud fra offentlige tilskudsordninger. Vi anbefaler, at du undersøger vilkår og forudsætninger fra myndighederne, inden du går i gang med dit energirenoveringsprojekt.

Rådgivning og finansiering

Mange faktorer har betydning for, om det kan betale sig for dig at udskifte dit gas- eller oliefyr med en varmepumpe. Opsøg derfor en faglig og konkret vurdering fra en energikonsulent eller anden professionel håndværker/rådgiver. Det er også en god idé at indhente mindst ét og gerne flere tilbud, så du har et samlet overblik over dine udgifter, inden du går i gang.

Vær opmærksom på, om udskiftningen kræver myndighedsgodkendelse.

Tal med din rådgiver i dit pengeinstitut, hvis du har brug for at låne penge til udskiftningen. Hverken Totalkredit eller dit pengeinstitut er forpligtede til at tilbyde dig et lån.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Når du ansøger om værdibeviset og får sat tilskuddet ind på din NemKonto, behandler dit pengeinstitut og Totalkredit adressen på den bolig, hvor gas- eller oliefyret skal udskiftes, og desuden dit navn og cpr-nr.

Du kan læse mere om Totalkredits behandling af dine personoplysninger i vores Privatlivspolitik og information om cookies her

Vilkårene er gældende fra 30. marts 2021 og er opdateret 30. marts 2022

Læs også

Spørgsmål og svar til tilskudsordningen

Få svar på de typiske spørgsmål om tilskudsordningen.
Læs mere

Fordele ved at sige farvel til oliefyret

Bliv klogere på fordelene ved at droppe oliefyret.
Læs mere

Bliv klogere på energirenovering

Læs mere om, hvad det vil sige at energirenovere og fordelene ved det.
Læs mere