Klager

Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med den betjening eller rådgivning, du har modtaget, har du mulighed for at klage. I første omgang skal du henvende dig til dit pengeinstitut, som i de fleste tilfælde kan give dig en forklaring.

Al sagsbehandling vedrørende Totalkredit-lån sker nemlig lokalt i pengeinstitutterne, og Totalkredit yder som udgangspunkt ikke anden kunderådgivning end vores informationsmateriale og den information, du får i lånetilbud og de øvrige dokumenter, du får som låntager i løbet af lånesagen.

Hvis du fortsat ikke synes, der er fundet en tilfredsstillende løsning, efter du har kontaktet pengeinstituttet, eller hvis din henvendelse drejer sig om dokumenter eller informationsmateriale fra Totalkredit, kan du kontakte Totalkredits klagefunktion:

Totalkredit A/S
Klageservice
Kalvebod Brygge 1-3
1620 København V

Telefon: 44 55 54 00

Mail: tk.klage@totalkredit.dk
Skriv "Til den klageansvarlige" i emnelinjen.

 

Andre klagemuligheder

Hvis det ikke lykkes os at blive enige, kan du klage til Realkreditankenævnet:

www.fanke.dk/det-finansielle-ankenaevn/

Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal (ODR). Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail tk.klage@totalkredit.dk.

EU-Kommissionens online klageportal (ODR)

http://ec.europa.eu/odr