Fakta om Totalkredit

Hvem er Totalkredit?

Hos Totalkredit tror vi på, at den bedste rådgivning er den, du får af din lokale rådgiver, der kender dig, din økonomi og dit lokalområde bedst. Og den opfattelse er vi på ingen måde alene om. Totalkredit er nemlig et resultat af et unikt samarbejde mellem ca. 60 banker, sparekasser og andelskasser, der alle har den samme ambition: At tilbyde dig verdens bedste realkreditlån.

Med et Totalkredit-lån får du personlig og professionel boligrådgivning hos din egen lokale rådgiver i det pengeinstitut, du kender i forvejen.

Hvor kan du få Totalkredit?

Det korte svar er: Over hele landet.

Brug kortet til at finde og kontakte en filial nær dig. 

Kontakt os

       Kort over Totalkredits samarbejde pengeinstitut

 

Kontakt

Det er helt centralt i Totalkredit-tanken, at du kun kan få Totalkredit i de pengeinstitutter, der er med i Totalkredit-samarbejdet. På samme måde sker al rådgivning, vejledning og sagsbehandling i dit lokale pengeinstitut, og det er din rådgiver, der hjælper og støtter dig i hele din lånesag.

Derfor er det også din rådgiver, du skal kontakte med spørgsmål om eksempelvis Totalkredits produkter, priser, låneformål og tilbud.

Brug kortet foroven til at finde og kontakte en filial nær dig.

Kundeservice i Totalkredit

Hvis du har skiftet til et pengeinstitut, som ikke er med i Totalkredit-samarbejdet, kan du kontakte Totalkredits kundeservice for at få oplysninger om dit Totalkredit-lån.

Det gør du ved at ringe på 44 55 54 00 eller skrive en mail til tk.kundeservice@totalkredit.dk.

 Totalkredit A/S

Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Telefon: 44 55 54 00
Fax: 44 55 54 67

Mail: tk.kundeservice@totalkredit.dk

Få hjælp til dine spørgsmål

I denne tab kan du få hurtig adgang til svarene på nogle af de mest gængse spørgsmål om lån og realkredit. Du kan også hente relevante blanketter og finde information om f.eks. årsopgørelse og e-boks. 

 

 


FAQ - Læs ofte stillede spørgsmål i Totalkredit

Ofte stillede spørgsmål

Få hjælp til årsopgørelsen

Her kan du få svar på nogle af de typiske spørgsmål, du evt. kan have til din årsopgørelse fra Totalkredit:   

 

Du kan se årsopgørelsesoplysninger i din netbank, i e-Boks eller i skattemappen på skat.dk.
Hvis du har meldt Totalkredits årsopgørelse til e-Boks, kan du se årsopgørelsen i e-Boks medio januar.
Hvis du har e-boks, vil årsopgørelsen fra Nykredit Realkredit være tilgængelig senest den 16. januar 2016.
Årsopgørelsens beløb er synlige i netbank fra medio januar.
Ja. Kontakt det pengeinstitut, der formidlede dit lån, for at få årsopgørelsen udskrevet på papir.

Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån.

Skal indberetningen til SKAT ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Totalkredit genindberetter til SKAT en gang om ugen indtil ultimo marts 2016, derefter hver 14. dag indtil medio december 2016.
Det kommer an på, hvor mange låntagere, I er registreret på lånet.
Hvis du er den eneste låntager:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på dig.

Hvis I er to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på jer begge med markering om, at der er to låntagere. SKAT tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50 % hver, skal I selv give besked til SKAT.

Hvis I er flere end to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på alle låntagere med markering om, at der er mere end to låntagere. SKAT fordeler IKKE beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse SKAT om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.
Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.
Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra din bank i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.
Ja. Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for indeværende år er sket, og indberetter til SKAT ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.
Årsopgørelsen

Få Totalkredit i din e-Boks

Totalkredit benytter e-Boks til at sende dig: 

  • årsopgørelse over dine lån i Totalkredit
  • breve om rentetilpasning af dine lån.


Hvis du ønsker at modtage disse dokumenter, skal du melde Totalkredit til din e-Boks.

Tilmelding til e-Boks 

e-Boks

Blanketter

Her kan du hente de blanketter, som skal bruges i forbindelse med gældsovertagelse, indfrielsestilbud og opsigelse af Totalkredit-lån.

Ansøgning om gældsovertagelse

Bestilling af indfrielsestilbud  

Opsigelse af Totalkredit-lån til termin

Blanketter

Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med den betjening eller rådgivning, du har modtaget, har du mulighed for at klage. I første omgang skal du henvende dig til dit pengeinstitut, som i de fleste tilfælde kan give dig en forklaring.

Al sagsbehandling vedrørende Totalkredit-lån sker nemlig lokalt i pengeinstitutterne, og Totalkredit yder som udgangspunkt ikke anden kunderådgivning end vores informationsmateriale og den information, du får i lånetilbud og de øvrige dokumenter, du får som låntager ved i løbet af lånesagen.

Hvis du fortsat ikke synes, der er fundet en tilfredsstillende løsning, efter du har kontaktet pengeinstituttet, eller hvis din henvendelse drejer sig om dokumenter eller informationsmateriale fra Totalkredit, kan du kontakte Totalkredits klagefunktion:

Totalkredit A/S
Juridisk Afdeling
Kalvebod Brygge 1-3
1620 København V

Telefon: 44 55 54 00
Fax: 44 55 54 67
Mail: tk.klage@totalkredit.dk - skriv "Til den klageansvarlige" i emnelinjen. 


Andre klagemuligheder

Hvis det ikke lykkes os at blive enige, kan du klage til Realkreditankenævnet.

Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal (ODR). Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail tk.klage@totalkredit.dk.

EU-Kommissionens online klageportal (ODR)

http://ec.europa.eu/odr
 

Job i Totalkredit

Totalkredit er et særligt sted at arbejde. Vi er ejet af Nykredit, hvilket giver en lang række muligheder i forbindelse med f.eks. uddannelse og udvikling af den enkelte medarbejder. Men samtidig er vi også helt vores egne. Alene vores samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter med deres engagement i det lokale liv gør os unikke på markedet. Og det gør også vores jobindhold og kultur tilsvarende unikt.

Ledige stillinger

Marketingkonsulent (barselsvikariat) – se stillingsopslag her

Når du søger en ledig stilling, skal du sende en ansøgning og CV via linket til jobopslaget for at komme i betragtning til stillingen. 

Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø og en uformel tone. Måske er det lige dig, vi står og mangler?

Vi ser frem til at høre fra dig.

Uopfordret ansøgning

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til tk.job@totalkredit.dk.

Husk at skrive "Uopfordret ansøgning" i emnelinjen. Du kan også sende din ansøgning med posten til Totalkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Mærk kuverten "Uopfordret ansøgning Totalkredit". 

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Elev- og praktikplads

Søger du en elev- eller praktikplads, kan du kontakte Nykredit. Læs mere på www.nykredit.dk.