Fastforrentet lån

Med et fastforrentet obligationslån ligger renten fast i hele lånets løbetid, uanset om der sker ændringer på lånemarkedet. Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge en periode uden afdrag i op til 10 år.

Når du har et fastforrentet realkreditlån beskytter du din friværdi ved rentestigninger. Stiger renten, og skal du indfri dit lån – fx fordi du skal sælge din bolig – vil både boligpris og beløb til indfrielse typisk være faldet. Der er derfor en lavere risiko for, at boliggælden overstiger boligprisen end på andre låntyper. Friværdibeskyttelsen afhænger af lånets størrelse, løbetid og renten på den bagvedliggende obligation.

Med et fastforrentet lån får du:

  • en fast rente i hele lånets løbetid
  • mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed
  • den bedste beskyttelse af friværdien i din bolig, hvis renten stiger.

Læs mere om det aktuelle renteniveau 

Fakta om fastforrentet obligationslån

Låntype: Fastforrentet obligationslån 

Antal terminer: 4 

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 års indledende afdragsfrihed.

Rente: Fast rente i hele løbetiden

Indfrielse: Du har også altid ret til at indfri lånet til kurs 100, uanset hvad markedskursen på lånets obligationer er. Det er den såkaldte konverteringsret. Du er ikke skattepligtig af en eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene.

Friværdibeskyttelse: Kursen på et obligationslån falder relativt meget, når renten stiger. Det giver en god beskyttelse af friværdien. 

Produktark

Du kan læse mere om lånet ved at hente vores produktark som PDF.

Produktark om lån med fast rente

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver