F-kort

Her kan du læse mere om F-kort – et lån med kort lav rente

Renten bliver fastsat med udgangspunkt i den danske referencerente CITA og et rentetillæg.
Renten er fast i 6 måneder ad gangen og bliver reguleret 1. januar og 1. juli. Rentetillægget bliver fastsat ved åbning af obligationen og er fast i obligationens løbetid.

F-kort er normalt det lån, som har den laveste rente og dermed laveste ydelse. Hvis renten falder, vil du få glæde af rentefaldet. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også. En rentestigning kan også betyde, at boligpriserne falder, mens størrelsen på dit lån forbliver uændret. Det betyder, at din friværdi bliver reduceret.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Løbetiden på obligationerne bag lånet er kortere end løbetiden på selve lånet. Lånet skal derfor refinansieres undervejs i forløbet.

Med F-kort får du:

  • typisk den laveste rente og dermed ydelse
  • mulighed for op til 10 års afdragsfrihed
  • et lån med et højere afdrag end ved et fastforrentet lån.

Fakta om F-kort

Låntype: F-kort er et variabelt forrentet obligationslån

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 år

Antal terminer: 4 terminer

Rente: Renten bliver fastsat hvert halve år – 1. januar og 1. juli. Obligationens rentetillæg bliver fastsat ved åbning af obligationen. Der er ikke noget loft over, hvor meget renten kan stige til.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit.

Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre.

Refinansiering: Obligationerne bag lånet har en løbetid på 1-10 år, og bliver fastsat ved refinansiering.

Indfrielse: Du kan altid indfri lånet ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Ved refinansiering kan du indfri til kurs 100 med 2 måneders varsel.

Friværdibeskyttelse: Lånet har en begrænset friværdibeskyttelse, da kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, når renten stiger.

Udbetaling af lån, hvor kursen er over 100: Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig på udbetalingstidspunktet. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.

Produktark

Du kan læse mere om lånet ved at hente vores produktark som PDF

Læs mere om F-kort lånet

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver