Tilpasningslån

Lån med variabel rente

Et Tilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, og som typisk har en lav rente og ydelse. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også. En rentestigning kan også betyde, at boligpriserne falder, mens størrelsen på dit lån forbliver uændret. Det betyder, at din friværdi bliver reduceret.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Et lån med variabel rente skal rentetilpasses en gang imellem. Du kan selv vælge, hvor lang tid, der skal være imellem. Det kan fx være hvert 3. eller hvert 5. år.

Med et Tilpasningslån får du:

  • mulighed for at låse renten i fx. 3 år eller 5 år
  • mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
  • mulighed for at afdrage mere på dit lån end ved et fastforrentet lån.

Låntype: Et Tilpasningslån er et variabelt forrentet kontantlån.

Lånets løbetid: 1-30 år 

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 år. 

Antal terminer: 4 terminer 

Rente: Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning. Der er typisk flere rentetilpasninger for et Tilpasningslån i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.

Rentetilpasning: Et Tilpasningslån skal jævnligt rentetilpasses. Det skyldes, at de obligationer, der ligger bag lånet, har en kortere løbetid end lånet. Når obligationerne skal udskiftes, bliver lånet rentetilpasset ud fra det aktuelle renteniveau. Du kan vælge, om du f.eks. vil rentetilpasse hvert 3. eller hvert 5 år. Renten bliver typisk højere på lånet, jo længere perioder du vælger imellem rentetilpasningerne. Læs mere om rentetilpasning

Indfrielse: Du kan altid indfri lånet ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Ved selve rentetilpasningen kan du indfri til kurs 100.

Friværdibeskyttelse: I forhold til andre realkreditlån giver Tilpasningslån en beskeden beskyttelse af friværdien. Kursen på Tilpasningslån falder kun i ringe omfang, når renten stiger, og friværdibeskyttelsen er derfor beskeden.

Produktark

Du kan læse mere om lånet ved at hente vores produktark som PD

Produktark om Tilpasningslån

Kontakt rådgiver

Hvad der er det rigtige lån for dig, handler om din bolig og din økonomi. Hos din rådgiver kan du få en beregning på et eventuelt nyt lån og få individuel rådgivning om dine muligheder – også hvis du blot ønsker at få trykprøvet, om dit nuværende lån stadig er det rigtige for dig.

Kontakt Rådgiver