Vilkår og forudsætninger for tilskud til udskiftning af oliefyr til varmepumpe

Her på siden kan du læse om de vilkår og forudsætninger, der er for at få et tilskud fra Totalkredit til at udskifte et oliefyr til en varmepumpe. Vilkårene er gældende fra 30. marts 2021.

Forenet Kredit ejer Totalkredit og vil gerne støtte Totalkredits kunder i at energiforbedre deres boliger. Derfor har foreningen givet et tilskud til Totalkredit. Dette tilskud har Totalkredit valgt at give videre til 3.000 kunder, der skifter oliefyret ud med en varmepumpe.

Du kan blive en af de 3.000 kunder, som får et tilskud på 10.000 kr. af Totalkredit, når du har udskiftet dit oliefyr og i stedet installeret en varmepumpe. Tilskuddet gives efter først til mølle-princippet til de første 3.000 kunder, der ansøger og samtidig opfylder forudsætningerne.

Tilskuddet på 10.000 kr. er skattepligtigt og beskattes som personlig indkomst.

Overblik – fra ansøgning til tilskud

 1. Ansøg om tilskud hos din rådgiver i dit pengeinstitut.
 2. Accepteres din ansøgning, får du et værdibevis (’grøn check’) på 10.000 kr. af din rådgiver i dit pengeinstitut. Det er gyldigt i 6 måneder, og udløbsdatoen er påtrykt.
 3. Efter udskiftningen – og inden 6 måneder efter værdibevisets udstedelse – sender du dokumentation til din rådgiver, som sørger for at søge om udbetaling af tilskuddet hos Totalkredit.
 4. Du får tilskuddet sat ind på din NemKonto efter senest 30 dage.

Totalkredit kan uden varsel beslutte at lukke for nye ansøgninger.

Forudsætninger

Du kan få tilskud på 10.000 kr., når du:

 • er privatkunde og har et Totalkredit-lån i boligen på det tidspunkt, hvor du søger om udbetaling af tilskuddet hos din rådgiver i dit pengeinstitut
 • har fået et Totalkredit-værdibevis af din rådgiver, før arbejdet er udført og inden du har indgået en aftale om udførelsen af arbejdet med den udførende virksomhed
 • har en ejerbolig, som anvendes til helårsbeboelse (ikke fritidsbolig) i et område uden eksisterende eller besluttet udlagt fjernvarme
 • har et oliefyr, som boligens primære varmekilde, og udskifter fyret med en tilskudsberettiget varmepumpe
 • har fået varmepumpen installeret og arbejdet faktureret af en virksomhed
 • indleverer gyldig dokumentation for udskiftningen senest 6 måneder efter værdibevisets udstedelsesdato.

Du kan få ét værdibevis pr. bolig, og der kan aldrig gives flere værdibeviser til udskiftning af samme oliefyr. Beviset gælder én gang og kan ikke overdrages til andre, heller ikke en evt. ny ejer af boligen.

Du skal købe varmepumpen til eje, og tilskuddet kan aldrig overstige dine faktiske, betalte omkostninger. Du kan ikke få tilskud, hvis du anskaffer varmepumpen på abonnement via et energiselskab (Skrotningsordningen).

Varmepumpen er tilskudsberettiget, når:

 • den er eldrevet, forsyner et væskebåret system, har ude-luft eller jord som varmekilde, kan producere varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand og er mærket A++ eller bedre
 • installationen er udført og faktureres af en virksomhed.

Vi anbefaler dig at bruge en VE-montør- eller installatørvirksomhed, der er godkendt efter VE-godkendelsesordningen. De har dokumenterede kompetencer til at installere varmepumper korrekt.

Dokumentation

Når fyret er skiftet ud, giver du din rådgiver en kopi af fakturaen, hvor den udførende virksomhed har påført disse oplysninger:

 • udførende virksomheds CVR-nummer
 • boligejers (dit) navn og den adresse, arbejdet vedrører
 • de materialer og produkter, der er indkøbt, og det arbejde, der er udført, herunder at oliefyret er udskiftet med en ’luft til vand’- eller ’jordvarme’-varmepumpe med energiklasse A++ eller bedre
 • start- og slutdato for udførelsen af arbejdet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af fakturaen, og der i stedet henvises til fx et tilbud fra virksomheden hvor oplysningerne fremgår, skal du også give din rådgiver en kopi af dette.

Hvis oplysning om at oliefyret er bortskaffet eller afblændet ikke fremgår af fakturaen, kan du i stedet supplere fakturaen med en kvittering for afmeldingen af olietanken fra det offentlige eller en miljøskrotningsattest.

Herefter søger din rådgiver Totalkredit om at udbetale tilskuddet til dig. Du skal selv betale fakturaen.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at opdatere oplysningerne om boligens varmekilde i BBR-registeret.

Udbetaling af tilskud og indberetning til SKAT

Tilskuddet sættes ind på din NemKonto én gang og i ét beløb. Hvis I er flere ejere af ejendommen, skal I aftale med jeres pengeinstitut, hvilken NemKonto tilskuddet skal udbetales til. Der kan gå op til 30 dage, fra Totalkredit får dokumentationen (faktura). Du skal derfor selv lægge pengene ud, når du betaler for det udførte arbejde.

Tilskuddet er skattepligtigt som personlig indkomst.

Tilskud fra offentlige tilskudsordninger

Ud over tilskud fra Totalkredit kan du søge tilskud fra offentlige tilskudsordninger. Vi anbefaler, at du undersøger vilkår og forudsætninger fra myndighederne, inden du går i gang med dit energirenoveringsprojekt.

Rådgivning og finansiering

Mange faktorer har betydning for, om det kan betale sig for dig at udskifte dit oliefyr med en varmepumpe. Opsøg derfor en faglig og konkret vurdering fra en energikonsulent eller anden professionel håndværker/rådgiver. Det er også en god idé at indhente mindst ét og gerne flere tilbud, så du har et samlet overblik over dine udgifter, inden du går i gang.

Vær opmærksom på, om udskiftningen kræver myndighedsgodkendelse.

Tal med din rådgiver i dit pengeinstitut, hvis du har brug for at låne penge til udskiftningen. Hverken Totalkredit eller dit pengeinstitut er forpligtede til at tilbyde dig et lån.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Når du ansøger om værdibeviset og får sat tilskuddet ind på din NemKonto, behandler dit pengeinstitut og Totalkredit adressen på den bolig, hvor oliefyret skal udskiftes, og desuden dit navn og cpr-nr.

Du kan læse mere om Totalkredits behandling af dine personoplysninger i vores Privatlivspolitik og information om cookies her