Nye boligskatteregler fra 2024

Pr. 1. januar 2024 træder de nye skatteregler i kraft, uanset om du allerede er boligejer eller først køber bolig efter 1. januar 2024. Det fremgår af den nye ejendomsskattelov, som blev vedtaget 30. maj 2023. Se her, hvad de nye regler betyder.

Hvis du er boligejer senest 31. december 2023

Skatterabat

Der indføres en skatterabat, som skal sikre, at du ved overgangen 1. januar 2024 ikke betaler mere i boligskat med de nye boligskatteregler end med de nuværende regler. Rabatten gælder, indtil du sælger din bolig og beregnes således: Hvis din samlede boligskat bliver dyrere med de nye regler, i forhold til hvad du skulle have betalt med gældende regler, vil du få forskellen som en skatterabat i kroner og øre.

Vær opmærksom på:

  • Om- og tilbygning:

Hvis du bygger til eller bygger om, kan du kun få skatterabat, hvis du færdigmelder byggeriet til kommunen senest 1. januar 2024.

  • Nybyggeri og projektsalg:

Hvis du bygger nyt eller køber projektsalg, kan du kun få skatterabat, hvis du overtager boligen senest 31. december 2023 og færdigmelder byggeriet til kommunen senest 1. januar 2024.

 

Indefrysning af fremtidige skattestigninger

Med de nye boligskatteregler ophører det skattestop, vi har haft siden 2001. Det betyder, at du igen skal betale mere i boligskat, hvis din bolig stiger i værdi – og mindre, hvis din bolig falder i værdi.
Fra 2024 får du mulighed for at indefryse de fremtidige stigninger i både ejendomsskat og ejendomsværdiskat som et lån mod tilskrivning af renter. Du kan vælge først at betale lån og renter, helt frem til når du sælger din bolig

Hvis du først er boligejer fra og med 1. januar 2024

Her har du bedre forudsætninger for at tilpasse dit budget efter de nye skatteregler, da de er kendte for dig i købsøjeblikket. Du kan derfor ikke få skatterabat.

Indefrysning af fremtidige skattestigninger

Du får mulighed for at indefryse fremtidige stigninger i både ejendomsskat og ejendomsværdiskat, som et lån du betaler renter af. Du kan udskyde at betale lån og renter, indtil du sælger din bolig.

Læs mere om boligskat på Vurderingsstyrelsens side.