Bestilling af indfrielsestilbud

Her kan du som professionel partner (advokat, mægler eller pengeinstitut) bestille indfrielsestilbud på vegne af en kunde.

Samtykkeskabelon underskrives, når e-indfrielse ikke kan benyttes

Pengeinstituttet skal benytte e-indfrielse til bestilling af indfrielse og registrering af opsigelse af Totalkredit-lån. Hvis e-indfrielse ikke kan benyttes, skal låntagerne på det lån, du ønsker at indfri eller opsige, underskrive denne samtykkeskabelon. Du skal vedhæfte samtykket, når du sender bestillingen til Totalkredit.

Download

1. Kontaktoplysninger
Bestiller du som pengeinstitut, mægler eller advokat?
Midlernes oprindelse
Det kan forekomme, at vi efterspørger dokumentation for det oplyste.
Upload samtykkeerklæring
Hent samtykkeblanketten via download-knappen øverst på denne side. Det er muligt at uploade flere filer ved at markere disse med 'ctrl' i vinduet hvor du vælger filer til upload fra din enhed.
2. Lån og ejendom
3. Indfrielsesmetode
Skal du indfri hele lånet, eller lave et ekstraordinært afdrag?

Bestilling af indfrielse

Vælg indfrielsesmetode
Vælg Indfrielsesmetode

Frist for opsigelse er kl. 16.00 den sidste bankdag 2 måneder før terminsdatoen.

Bestilling af ekstraordinært afdrag

Vælg afdragsmetode ved ekstraordinært afdrag
Obligationsafdrag eller straksafdrag?

Frist for opsigelse er kl. 16.00 den sidste bankdag 2 måneder før terminsdatoen.