Vilkår for KundeKroner til privatkunder

Hvad skal der til, for at du kan få KundeKroner? Som kunde kan du få del i KundeKroner, når følgende vilkår er opfyldt.

Vilkår for KundeKroner til realkreditlån (privatkunder) fra 1. januar 2024*

KundeKroner:

 • tilfalder dig, der har et privat realkreditlån i Totalkredit.
 • modtager du i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. KundeKroner-satsen udgør 0,20% p.a. af din restgæld, hvilket svarer til, at du får 500 pr. kvartal pr. lånt million kr., du har i restgæld. Lånet skal være udbetalt inden 1. december 2027.
 • gives automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Hvis du fx skulle have betalt en bidragssats på 0,90% p.a., vil din bidragsbetaling i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027 udgøre 0,70% p.a.
 • følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for dit realkreditlån.
 • Totalkredit indberetter et lavere skattemæssigt fradrag til SKAT for din rente og bidragsbetaling på lånet svarende til det beløb, du modtager i KundeKroner.
 • kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da KundeKroner modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.
 • kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2027 kan KundeKroner maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold. Et kundeforhold kan bestå af én eller flere låntagere. Hvis flere låntagere har fælles lån i én eller flere ejendomme udgør de sammen ét kundeforhold.
 • modtager du ikke, hvis du misligholder betalingerne på dit realkreditlån.

*Den 22. marts 2024 er vilkårene opdateret, som følge af at perioden er forlænget til ultimo 2027.

Vilkår for KundeKroner til prioritetslån fra 1. januar 2024*

KundeKroner:

 • tilfalder dig, der har et prioritetslån i et pengeinstitut, som har overdraget lånet til finansiering i Totalkredit.
 • modtager du i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. KundeKroner-satsen udgør 0,20% p.a. af din restgæld, hvilket svarer til, at du får 500 kr. pr. kvartal pr. lånt million kr., du har i restgæld.
 • gives automatisk som en rabat på rentebetalingen, når du betaler ydelse på dit prioritetslån. Hvis du fx skulle have betalt 3% p.a. i rente, vil din rentebetaling indtil 31. december 2027 udgøre 2,80%.
 • følger din rentebetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler rente for dit prioritetslån.
 • medfører, at der automatisk indberettes en lavere rentebetaling på lånet svarende til det beløb, du modtager i KundeKroner.
 • kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din rentebetaling på lånet, da KundeKroner modregnes som en rabat i din rentebetaling.
 • kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2027 kan KundeKroner maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold. Et kundeforhold kan bestå af én eller flere låntagere. Hvis flere låntagere har fælles lån i én eller flere ejendomme udgør de sammen ét kundeforhold.
 • modtager du ikke, hvis du misligholder betalingerne på dit prioritetslån.

*Den 22. marts 2024 er vilkårene opdateret, som følge af at perioden er forlænget til ultimo 2027.

KundeKroner

Her kan du læse mere om KundeKroner, som er en rabat på realkreditlånet. Se en film, der forklarer KundeKroner, og beregn, hvor mange KundeKroner du kan få.
Læs mere

Sådan fungerer KundeKroner

KundeKroner er en helt unik fordelsmodel, som giver kunder i Totalkredit nogle helt særlige kontante fordele.
Læs mere

Spørgsmål og svar om KundeKroner

Her kan du finde spørgsmål og svar om KundeKroner.
Læs mere