Vilkår for KundeKroner til privatkunder fra 1. januar 2018

Hvad skal der til, for at du kan få KundeKroner? Som kunde kan du få del i KundeKroner, når følgende vilkår er opfyldt.

KundeKroner

  • Tilfalder dig, der har et privat realkreditlån i Totalkredit.
  • Gives automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Hvis du fx skulle have betalt en bidragssats på 0,9% p.a., vil din bidragsbetaling i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019 udgøre 0,75% p.a.
  • Totalkredit indberetter et lavere skattemæssigt fradrag til SKAT for din rente og bidragsbetaling på lånet svarende til det beløb, du modtager i KundeKroner.
  • Kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2019 kan KundeKroner maksimalt udgøre 7.500 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold. Et kundeforhold kan bestå af én eller flere låntagere. Hvis flere låntagere har fælles lån i én eller flere ejendomme udgør de sammen ét kundeforhold.
  • Modtager du i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019. KundeKroner-satsen udgør 0,15% p.a. af din restgæld, hvilket svarer til, at du får 375 kr. pr. kvartal pr. lånt million kr., du har i restgæld. Lånet skal være udbetalt inden 1. december 2019.
  • Følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for dit realkreditlån.
  • Kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da KundeKroner modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.
  • Modtager du ikke, hvis du misligholder betalingerne på dit realkreditlån.