Vilkår for KundeKroner til erhverskunder fra 1. januar 2024*

Hvad skal der til, for at din virksomhed kan få KundeKroner? Som erhvervskunde kan du få del i KundeKroner, når følgende vilkår er opfyldt.

KundeKroner

  • tilfalder dig, der som erhvervskunde har et realkreditlån i Totalkredit.
  • modtager du i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025. KundeKroner-satsen udgør 0,15% p.a. af din restgæld, hvilket svarer til, at du får 375 kr. pr. kvartal pr. lånt mio. kr., du har i restgæld. Lånet skal være udbetalt inden 1. december 2024.
  • gives automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Hvis du fx skulle have betalt en bidragssats på 1,50% p.a., vil din bidragsbetaling i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 udgøre 1,35% p.a.
  • følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for dit realkreditlån.

 

*Den 22. marts 2024 er vilkårene opdateret, som følge af at perioden er forlænget til ultimo 2025.

 

  • medfører, at Totalkredit indberetter en lavere rente- og bidragsbetaling til SKAT på dit lån. Reduktionen svarer til det beløb, du modtager i KundeKroner.
  • kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da KundeKroner modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.
  • kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2025 kan KundeKroner maksimalt udgøre 7.500 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold. I relation til KundeKroner er et kundeforhold defineret som et debitorforhold, typisk svarende til et CVR- eller CPR-nummer.
  • modtager du ikke, hvis du misligholder betalingerne på dit realkreditlån.

Spørgsmål og svar om KundeKroner

Her kan du læse de generelle spørgsmål og svar til KundeKroner
Læs mere

KundeKroner

Her kan du læse mere om KundeKroner, og se hvorfor din virskomhed kan få KundeKroner samt hvor mange du kan få.

Læs mere

Sådan fungerer KundeKroner

KundeKroner er en helt unik fordelsmodel, som giver kunder i Totalkredit nogle helt særlige kontante fordele.
Læs mere

Lånetyper til erhverv

Her kan du læse om de forskellige typer erhvervslån til ejendom, som Totalkredit tilbyder erhvervskunder.

Læs mere om vores låntyper