Vilkår for KundeKroner til erhverskunder fra 1. juli 2018*

Hvad skal der til, for at din virksomhed kan få KundeKroner? Som erhvervskunde kan du få del i KundeKroner, når følgende vilkår er opfyldt.

KundeKroner

  • tilfalder dig, der som erhvervskunde har et realkreditlån i Totalkredit.
  • modtager du i perioden 1. juli 2018 til 31. december 2020. KundeKroner-satsen udgør 0,15% p.a. af din restgæld, hvilket svarer til, at du får 375 kr. pr. kvartal pr. lånt mio. kr., du har i restgæld. Lånet skal være udbetalt inden 1. december 2020.
  • gives automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Hvis du fx skulle have betalt en bidragssats på 1,50% p.a., vil din bidragsbetaling i perioden 1. juli 2018 til 31. december 2020 udgøre 1,35% p.a.
  • følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for dit realkreditlån.

  • medfører, at Totalkredit indberetter en lavere rente- og bidragsbetaling til SKAT på dit lån. Reduktionen svarer til det beløb, du modtager i KundeKroner.
  • kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da KundeKroner modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.
  • kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2020 kan KundeKroner maksimalt udgøre 7.500 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold. I relation til KundeKroner er et kundeforhold defineret som et debitorforhold, typisk svarende til et CVR- eller CPR-nummer.
  • modtager du ikke, hvis du misligholder betalingerne på dit realkreditlån.

*Den 22. marts 2019 er vilkårene opdateret, som følge af at perioden er forlænget til ultimo 2020.