F-kort

F-kort er velegnet, hvis du går efter lav ydelse på virksomhedens lån

Renten er variabel, og det betyder, at ydelsen kan ændre sig, hvis renten enten falder eller stiger.

Din virksomhed får følgende, hvis du vælger F-kort:

  • Typisk en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et fastforrentet lån.
  • Automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i begyndelsen af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.

F-kort og finansielle instrumenter

F-kort er ikke velegnet sammen med finansielle instrumenter, fx et individuelt renteloft og en rente- eller valutaswap. Her vil Cibor være en bedre mulighed, da finansielle instrumenter ofte også er baseret på en Cibor-rentesats.

Rente Variabel rente i hele lånets løbetid. Renten bliver reguleret to gange om året, og består af Cita6 plus et tillæg. Rentetillægget bliver fastsat ved refinansiering af obligationerne, og perioden mellem refinansieringerne kan være mellem 1 og 10 år. Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kan det komme dig til gode fx i form af en lavere ydelse på lånet.
Lånetype Obligationslån
Antal terminer 4
Løbetid Op til 30 år - afhænger dog af ejendommens type/anvendelse
Lån uden afdrag Mulighed for en periode på op til 10 år uden afdrag på grundlån
Grundlån Det er muligt at få F-kort som grundlån
Toplån Det er ikke muligt at få F-kort som toplån
Indfrielse Lånet kan indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Hvis markedskursen er over 100, kan det være en fordel at opsige lånet og indfri til kurs 100. Lånet kan kun indfries til kurs 100 ved refinansiering, og opsigelsesvarslet er to måneder til refinansieringen.