Andelsboligforening

I Totalkredit kan I få en skræddersyet realkreditfinansiering til jeres andelsboligforeningsejendom, der passer til netop jeres behov og ønsker.

I kan belåne jeres andelsboligforeningsejendom med forskellige låntyper. Sammen med jeres lokale pengeinstitut kan I sammensætte en finansiering, som passer til jeres forenings behov.

I kan låne op til 80% af ejendommens aktuelle værdi. Løbetiden på jeres finansiering kan være op til 30 år. Alt efter hvilken lånetype I vælger, kan der være mulighed for afdragsfrihed.

Beregningseksempel på lån til andelsboligforening

Udbetalingsdato 02-11-2023
Ydelse  
Ydelse pr. måned før skat 26.100 kr.
Herudover rabat pr. måned til 31-12-2024 -619 kr.
Lånedetaljer  
Lånebeløb (Hovedstol) 5.000.000 kr.
Løbetid 30 år
Terminer (antal kvartårlige betalinger) 119
Afdragsfrihed 0 år
Kurs 90,05
Rente Variabel
Debitorrente 3,60%
Bidragssats pr. år 0,80%
ÅOP 4,73%
Rente og bidrag i lånets løbetid 3.859.191 kr.
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 8.859.191 kr.
Renteregulering -
Refinansieringsperiode 5 år
Omkostninger ved optagelse af lån  
Lånoptagelsesgebyr 7.500 kr.
Sagsekspeditionsgebyr 7.500 kr.
Stiftelsesprovision 50.000 kr.
Afregningsprovision 7.500 kr.
Tinglysningsafgift til staten 74.325 kr.
Samlede omkostninger ved optagelse af lån 146.825 kr.

Note: Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring.

Note: Ved udbetaling af Tilpasningslån (F5) variabel rente vil der blive opkrævet et kursfradrag på 11.105 kr. Kursfradraget indregnes i kontantlånsrenten, hvilket betyder, at du betaler dem via din rentebetaling.

Formål med lånet

Totalkredit tilbyder realkreditlån – mod pant i andelsboligforeningens ejendom – til nybyggeri, ejerskifte, om- og tilbygning, tillægslån og omlægning af lån med op til 30 års løbetid.
Totalkredit vurderer ejendommen for at fastlægge, hvor stort et lån, der kan gives. Der kan være omkostninger forbundet med dette.

Forbehold

Beregningen er vejledende og uden forpligtelse og ansvar for Totalkredit og det pengeinstitut, der formidler lånet. Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger. Du kan derfor ikke rette erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab, du har haft på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Dit pengeinstitut kan hjælpe dig med en præcis beregning. Beregningen kan ikke opfattes som et konkret lånetilbud.

Forudsætninger for beregningen

Du betaler omkostninger, når du optager og indfrier lånet samt undervejs i lånets løbetid. Omkostningerne går typisk til staten, Totalkredit og det pengeinstitut, du optager lånet i.

Omkostningerne i beregningen (fx bidragssatsen) er alle vejledende og kan variere i lånets løbetid. Og det betyder, at ydelsen – altså din betaling på lånet – kan ændre sig undervejs.

Der kan være andre/yderligere omkostninger til dem, der formidler lånet.

Du kan finde mere information i Totalkredits långuide. De aktuelle priser på lån i Totalkredit fremgår af Totalkredits prisblad og prisbladet hos det pengeinstitut, du optager lånet i.

Obligationskurserne ændrer sig løbende, og et konkret lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning. Du skal desuden regne med, at der kommer udgifter til advokat m.v.

Ydelser, renter og nøgletal

De viste ydelser på lånet er første års gennemsnitlige månedlige ydelser. Ydelsen vises for ét år fra dags dato til samme dato næste år. Ydelsen på lån i Totalkredit bliver opkrævet hvert kvartal.

Rådgivningen er ikke uvildig

Totalkredit og pengeinstitutterne, som formidler lån i Totalkredit, giver ikke uvildig rådgivning, men rådgiver alene om egne eller samarbejdspartners produkter.

Tilbagebetaling

En række af Totalkredits lån kan tilbydes med afdragsfrie perioder. Den samlede afdragsfrihed kan ikke være længere, end gældende lovgivningen tillader. Når den eller de afdragsfrie perioder er slut, stiger ydelsen, da der nu også skal betales afdrag. Afdragsfrihed bevilges på baggrund af en konkret vurdering.

Du kan opleve, at du ved den allersidste betaling på dit lån også skal betale en restgæld, før lånet er betalt helt tilbage. Det gælder, selvom du har betalt alle dine ydelser til tiden undervejs i lånets løbetid. Det er en del af lånets vilkår og betingelser.

Indfrielse

Et realkreditlån udløber, når alle ydelser er betalt. Men du kan godt indfri lånet tidligere, fx i forbindelse med omlægning eller ejerskifte. Hvordan et realkreditlån kan indfries, afhænger af låntypen og de aktuelle markedsforhold.

For alle typer realkreditlån gælder, at det altid er obligationsrestgælden, der skal indfries. Fuldstændig indfrielse af lån kan ske på enhver børsdag, hvis gældende frister er overholdt. Delvis indfrielse kan kun ske ved en termin.

Betingelse for optagelse af realkreditlån

Det er en betingelse for at få et realkreditlån, at den belånte ejendom er passende brandforsikret.

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis du ikke overholder dine aftaler om lånet – herunder tilbagebetalingen, kan lånet i yderste konsekvens blive opsagt, og den ejendom, som lånet er optaget i, blive solgt på tvangsauktion.

Kontakt rådgiver

Er I interesseret i at vide mere, kan I kontakte jeres erhvervsrådgiver.

Kontor og forretning

Læs mere om, hvordan du kan finansiere ejendomstypen 'Kontor og forretning'

Læs mere

Industri og håndværk

Læs mere om, hvordan du kan finansiere ejendomstypen 'Industri og håndværk'

Læs mere

Boligudlejning

Læs mere om, hvordan du kan finansiere ejendomstypen 'Boligudlejning'

Læs mere