Cibor

Et Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente (Cibor)

Renten er variabel, og det betyder, at ydelsen kan ændre sig, hvis renten enten falder eller stiger. Cibor-lånet giver dig mulighed for at udnytte de fleksible muligheder for risikoafdækning ved at tilknytte finansielle instrumenter.

Din virksomhed får følgende, hvis du vælger et lån baseret på Cibor-renten:

  • En rente, der typisk er lavere end på andre realkreditlån.
  • Automatisk en lavere ydelse, når renten falder.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed.
  • Mulighed for at tilknytte finansielle instrumenter og opnå sikkerhed for renten i en fastsat periode.

Cibor-lån og finansielle instrumenter
Da både Cibor-lån og finansielle instrumenter i danske kroner er baseret på en Cibor-rentesats, passer Cibor-lån godt sammen med finansielle instrumenter som fx et individuelt renteloft og en rente- eller valutaswap.

Rente Variabel rente i hele lånets løbetid. Renten bliver reguleret fire gange årligt, og består af Cibor3 plus et tillæg. Rentetillægget bliver fastsat ved refinansiering af obligationerne, og perioden mellem refinansieringerne kan være mellem 1 og 10 år. Renten på Cibor3-lån kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten din virksomhed til gode i form af et afdrag på lånet, også hvis lånet er afdragsfrit.
Lånetype Obligationslån
Antal terminer 4
Løbetid Op til 30 år - afhænger dog af ejendommens type/anvendelse
Lån uden afdrag Mulighed for en periode på op til 10 år uden afdrag på grundlån
Grundlån Det er muligt at få et Cibor-lån som grundlån
Toplån Det er muligt at få Cibor-lån som toplån
Indfrielse Lånet kan indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Hvis markedskursen er over 100, kan det være en fordel at opsige lånet og indfri til kurs 100. Lånet kan kun indfries til kurs 100 ved refinansiering, og opsigelsesvarslet er to måneder til refinansieringen.