Rating

Totalkredit A/S har fælles funding med Nykredit Realkredit A/S, der er Totalkredits moderselskab. Fælles funding indebærer, at Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S ved udbetaling af lån anvender de samme obligationsserier til funding af identiske lån. Nykredit Realkredit A/S udsteder obligationerne, og udstedelsen sker i kapitalcentre, der er ratet af Standard and Poor's.

Nykredit Realkredit A/S (joint funding) S&P
Capital centre D (covered bonds, ROs) AAA
Capital centre E (covered bonds, SDOs) AAA
Capital centre G (covered bonds, ROs) AAA
Capital centre H (covered bonds, SDOs) AAA
Capital centre I (covered bonds, ROs) AAA
   
Totalkredit A/S S&P
Capital centre C (covered bonds, RO)* AAA

*Kapitalcentret er pt. lukket for nyudlån.