Grøn Cibor

Et grønt Cibor-lån er et variabelt forrentet obligationslån, som er baseret på den korte danske pengemarkedsrente (Cibor) og finansieret med grønne realkreditobligationer.

Renten er variabel, og det betyder, at ydelsen kan ændre sig, hvis renten enten falder eller stiger. Grøn Cibor giver dig mulighed for at udnytte de fleksible muligheder for risikoafdækning ved at tilknytte finansielle instrumenter.

Din virksomhed får følgende, hvis du vælger et grønt Cibor-lån:

  • En rente, der typisk er lavere end på andre realkreditlån.
  • Automatisk en lavere ydelse, når renten falder.
  • Mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten.
  • Mulighed for at vælge afdragsfrihed.
  • Mulighed for at tilknytte finansielle instrumenter og opnå sikkerhed for renten i en fastsat periode.
  • Finansiering med grønne realkreditobligationer og tilhørende certifikat.

En grøn realkreditobligation er en obligationsserie, som kun anvendes til finansiering af energivenlige ejendomme eller andre grønne aktiver. 

Grøn Cibor og finansielle instrumenter

Da både grønne Cibor-lån og finansielle instrumenter i danske kroner er baseret på en Cibor-rentesats, passer grønne Cibor-lån godt sammen med finansielle instrumenter som fx et individuelt renteloft og en rente- eller valutaswap.

Særlige krav

Grønne Cibor-lån tilbydes til finansiering af andelsboligforenings-, boligudlejnings-, kontor- og forretningsejendomme med dansk energimærke A eller B, og med finansieringsbehov på 20 mio. kr. eller mere. Energimærket skal være gyldigt ved lånets udbetaling.

Ved fremtidige refinansieringer skal ejendommen også leve op til kravene til grønne realkreditlån. Ellers refinansieres lånet med traditionelle realkreditobligationer. Det samme er tilfældet, hvis Totalkredit ikke længere tilbyder refinansiering med grønne realkreditobligationer.

Totalkredit forbeholder sig ret til at ændre på krav til energimærker og certifikater.

Rente

Variabel rente i hele lånets løbetid. Renten bliver reguleret fire gange årligt, og består af Cibor3 plus et tillæg. Rentetillægget bliver fastsat ved refinansiering af obligationerne, og perioden mellem refinansieringerne kan være mellem 1 og 10 år. Renten på grønne Cibor-lån kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten din virksomhed til gode i form af et afdrag på lånet, også hvis lånet er afdragsfrit.

Lånetype Obligationslån
Antal terminer 4
Løbetid Op til 30 år - afhænger dog af ejendommens type/anvendelse
Lån uden afdrag Mulighed for en periode på op til 10 år uden afdrag på grundlån
Grundlån Det er muligt at få et grønt Cibor-lån som grundlån
Toplån Det er muligt at få et grønt Cibor-lån som toplån
Indfrielse Lånet kan indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Hvis markedskursen er over 100, kan det være en fordel at opsige lånet og indfri til kurs 100. Lånet kan kun indfries til kurs 100 ved refinansiering, og opsigelsesvarslet er to måneder til refinansieringen.