Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 07.04.2020.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,13% 1,38 100,25 102.603 116.797
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,92 99,30 101.677 118.963
F-Kort -0,41% 1,34 99,72 104.860 117.376
Tilpasningslån F5 -0,01% 1,48 113.239 128.132
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,97 97,81 106.900 122.328
Fastforrentet kontantlån 0,44% 1,95 97,81 104.765 124.735

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,13% 1,41 100,25 52.337 66.803
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,86 99,30 50.897 68.524
F-Kort -0,41% 1,32 99,72 54.372 67.135
Tilpasningslån F5 0,00% 1,50 54.336 69.695
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,62 99,21 47.855 73.753
Fastforrentet kontantlån 1,08% 2,61 99,21 47.489 74.219

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,13% 1,42 100,25 35.321 49.879
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,84 99,30 33.710 51.452
F-Kort -0,41% 1,31 99,72 37.281 50.127
Tilpasningslån F5 0,00% 1,50 35.732 51.233
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,85 96,16 31.237 58.117
Fastforrentet kontantlån 1,28% 2,81 96,16 29.898 59.803

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,13% 1,42 100,25 879 15.624
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,82 99,30 0 17.971
F-Kort -0,41% 1,31 99,72 2.687 15.702
Tilpasningslån F5 0,01% 1,50 0 15.749
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,10 99,07 0 31.650

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.