Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 28.11.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,12 99,96 106.787 117.962
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 0,91 102,99 99.946 114.521
F-Kort -0,43% 1,06 99,80 107.750 118.155
Tilpasningslån F5 -0,56% 0,92 108.459 117.896
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,44 100,34 104.200 119.219
Fastforrentet kontantlån -0,07% 1,44 100,34 104.832 119.210

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,11 99,96 55.765 67.160
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,19 102,99 50.335 65.199
F-Kort -0,43% 1,04 99,80 56.663 67.271
Tilpasningslån F5 -0,54% 0,95 55.277 65.144
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 1,24 100,02 48.956 61.430
Fastforrentet kontantlån 0,50% 2,01 100,02 49.814 70.317

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,11 99,96 38.422 50.077
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,28 102,99 33.647 48.608
F-Kort -0,43% 1,03 99,80 39.477 50.154
Tilpasningslån F5 -0,53% 0,96 37.717 47.716
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,24 97,22 33.304 54.544
Fastforrentet kontantlån 0,69% 2,21 97,22 31.452 54.097

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,11 99,96 4.033 15.652
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,33 102,99 36 15.195
F-Kort -0,43% 1,03 99,80 4.863 15.678
Tilpasningslån F5 -0,52% 0,97 0 10.247
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 1,91 100,25 0 21.119

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente). Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.


Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.