Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 01.12.2020. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,30 100,05 105.231 118.339
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,62 100,15 102.479 119.004
F-Kort -0,16% 1,32 100,23 104.543 118.135
Tilpasningslån F5 -0,31% 1,18 110.448 122.386
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,53 99,92 104.600 119.679
Fastforrentet kontantlån 0,00% 1,52 99,92 104.684 119.763

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,05 53.878 67.247
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,15 51.112 67.965
F-Kort -0,16% 1,34 100,23 53.269 67.131
Tilpasningslån F5 -0,29% 1,20 54.820 67.166
Fastforrentet obligationslån, 0,0% -0,03% 1,08 100,17 34.052 43.766
Fastforrentet kontantlån 0,96% 2,47 100,50 47.347 72.478

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,05 36.647 50.104
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,15 33.876 50.839
F-Kort -0,16% 1,35 100,23 36.067 50.020
Tilpasningslån F5 -0,29% 1,21 36.803 49.273
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,56 99,53 30.177 56.134
Fastforrentet kontantlån 1,00% 2,51 100,18 29.933 55.742

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,05 2.015 15.648
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,15 0 17.178
F-Kort -0,16% 1,35 100,23 1.485 15.621
Tilpasningslån F5 -0,28% 1,21 0 12.704
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,22% 0,97 100,15 33.291 42.014

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.