Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 26.08.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,28 100,18 105.892 119.045
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,21 102,05 101.507 117.502
F-Kort -0,03% 1,40 99,90 105.392 119.438
Tilpasningslån F5 -0,09% 1,38 107.292 121.423
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 2,04 97,50 107.200 122.678
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,48% 2,01 97,50 104.987 125.436

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,18 53.992 67.399
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,41 102,05 50.497 66.801
F-Kort -0,03% 1,39 99,90 53.309 67.621
Tilpasningslån F5 -0,06% 1,42 53.152 67.867
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,87 97,05 48.897 75.366
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,32% 2,84 97,05 47.311 77.184

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,18 36.647 50.158
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,47 102,05 33.471 49.878
F-Kort -0,03% 1,38 99,90 35.922 50.324
Tilpasningslån F5 -0,06% 1,44 35.377 50.270
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,19 98,23 28.308 59.911
Fastforrentet kontantlån, 1,5% 1,64% 3,17 98,23 27.624 60.711

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,18 1.971 15.634
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,51 102,05 0 16.609
F-Kort -0,03% 1,38 99,90 1.106 15.685
Tilpasningslån F5 -0,05% 1,44 0 15.189
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,25 96,92 0 32.370

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.