Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 28.11.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,16 100,09 107.413 119.220
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 0,93 102,86 101.385 116.053
F-Kort -0,36% 1,08 99,97 108.526 119.284
Tilpasningslån F5 -0,38% 1,10 106.145 117.422
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,64 99,38 105.200 120.389
Fastforrentet kontantlån 0,12% 1,63 99,38 103.909 120.247

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,17 100,09 55.423 67.459
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,20 102,86 50.713 65.666
F-Kort -0,36% 1,08 99,97 56.529 67.497
Tilpasningslån F5 -0,35% 1,14 53.976 65.750
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 1,48 97,82 50.048 62.811
Fastforrentet kontantlån 0,72% 2,24 97,82 48.745 71.564

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,17 100,09 38.081 50.193
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,29 102,86 33.811 48.859
F-Kort -0,36% 1,08 99,97 39.186 50.223
Tilpasningslån F5 -0,34% 1,15 36.581 48.507
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,62 98,86 30.402 56.568
Fastforrentet kontantlån 1,08% 2,60 98,86 29.656 56.339

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,18 100,09 3.375 15.641
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,34 102,86 0 15.238
F-Kort -0,36% 1,08 99,97 4.473 15.650
Tilpasningslån F5 -0,33% 1,16 0 12.197
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,06 97,85 0 21.635

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente). Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.


Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.