Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 28.11.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,22 100,08 104.981 117.348
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,06 102,60 99.421 114.820
F-Kort -0,22% 1,21 100,12 104.946 117.352
Tilpasningslån F5 -0,18% 1,28 114.608 127.845
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 2,02 97,59 107.100 122.543
Fastforrentet kontantlån 0,48% 1,99 97,59 102.257 122.165

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,22 100,08 54.381 66.988
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,30 102,60 50.006 65.705
F-Kort -0,22% 1,22 100,12 54.344 66.990
Tilpasningslån F5 -0,15% 1,32 55.213 69.041
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,71 98,37 48.268 74.377
Fastforrentet kontantlån 1,17% 2,70 98,37 46.667 74.075

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,08 37.297 49.985
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,38 102,60 33.323 49.123
F-Kort -0,22% 1,22 100,12 37.259 49.986
Tilpasningslån F5 -0,14% 1,34 36.526 50.528
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,13 98,84 28.153 59.567
Fastforrentet kontantlån 1,58% 3,12 98,84 27.442 59.348

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,08 2.792 15.644
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,43 102,60 0 16.002
F-Kort -0,22% 1,23 100,12 2.753 15.645
Tilpasningslån F5 -0,13% 1,34 0 14.293
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,20 97,52 0 32.160

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente). Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.


Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.