Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 15.11.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,14 99,99 106.578 117.939
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,01 102,49 100.391 115.061
F-Kort -0,43% 1,13 99,75 107.346 118.137
Tilpasningslån F5 -0,28% 1,20 109.831 122.102
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,76 96,40 110.850 121.256
Fastforrentet kontantlån 0,21% 1,72 96,40 107.461 125.339

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,14 99,99 55.569 67.156
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,24 102,49 50.553 65.514
F-Kort -0,43% 1,11 99,75 56.263 67.269
Tilpasningslån F5 -0,25% 1,24 54.495 67.278
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,27 97,81 50.958 71.940
Fastforrentet kontantlån 0,72% 2,24 97,81 49.862 73.204

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,14 99,99 38.407 50.070
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,32 102,49 33.788 48.848
F-Kort -0,43% 1,10 99,75 39.076 50.153
Tilpasningslån F5 -0,24% 1,25 36.519 49.458
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,64 98,60 30.464 56.668
Fastforrentet kontantlån 1,10% 2,62 98,60 30.004 57.251

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,14 99,99 3.836 15.652
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,36 102,49 12 15.270
F-Kort -0,43% 1,09 99,75 4.456 15.679
Tilpasningslån F5 -0,24% 1,25 0 13.209
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,68 97,66 0 26.775

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.