Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 22.09.2020. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,27 100,15 106.054 119.081
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,79 99,35 104.043 120.866
F-Kort -0,16% 1,32 100,14 105.668 119.098
Tilpasningslån F5 -0,30% 1,19 108.318 120.385
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,45 97,86 109.223 119.493
Fastforrentet kontantlån -0,08% 1,43 97,86 107.182 121.782

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,29 100,15 54.127 67.406
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,73 99,35 51.647 68.792
F-Kort -0,16% 1,33 100,14 53.724 67.415
Tilpasningslån F5 -0,28% 1,21 54.249 66.746
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,08 99,43 50.096 70.741
Fastforrentet kontantlån 0,56% 2,07 99,43 49.839 71.126

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,29 100,15 36.676 50.164
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,70 99,35 34.161 51.413
F-Kort -0,16% 1,34 100,14 36.389 50.167
Tilpasningslån F5 -0,28% 1,22 36.506 49.135
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,25 97,13 33.332 54.603
Fastforrentet kontantlån 0,68% 2,21 97,13 32.556 55.748

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,29 100,15 2.102 15.633
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,69 99,35 0 17.462
F-Kort -0,16% 1,34 100,14 1.684 15.635
Tilpasningslån F5 -0,27% 1,22 0 12.870
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,55 99,65 0 26.225

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.