Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 15.10.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,10 99,99 106.105 117.143
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 0,94 102,87 99.319 113.954
F-Kort -0,43% 1,08 99,81 106.839 117.344
Tilpasningslån F5 -0,44% 1,04 109.635 120.279
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,56 97,35 109.832 120.151
Fastforrentet kontantlån 0,02% 1,53 97,35 107.293 123.015

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,10 99,99 55.706 66.955
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,20 102,87 50.216 65.132
F-Kort -0,43% 1,06 99,81 56.362 67.068
Tilpasningslån F5 -0,41% 1,07 55.085 66.202
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,10 99,22 50.241 70.937
Fastforrentet kontantlån 0,58% 2,10 99,22 49.851 71.378

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,10 99,99 38.660 49.980
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,29 102,87 33.609 48.620
F-Kort -0,43% 1,06 99,81 39.291 50.065
Tilpasningslån F5 -0,41% 1,08 37.264 48.524
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,34 96,00 33.736 55.258
Fastforrentet kontantlån 0,78% 2,30 96,00 32.348 56.896

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,39% 1,10 99,99 4.187 15.651
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,34 102,87 21 15.225
F-Kort -0,43% 1,05 99,81 4.767 15.678
Tilpasningslån F5 -0,40% 1,09 0 11.518
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,58 99,16 0 26.350

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.