Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 17.01.2020

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,13 100,04 105.745 117.175
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,00% 1,09 102,10 100.110 114.868
F-Kort -0,41% 1,12 99,89 106.392 117.377
Tilpasningslån F5 -0,23% 1,24 111.659 124.355
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,69 96,76 110.498 120.878
Fastforrentet kontantlån 0,14% 1,65 96,76 107.372 124.420

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,14 100,04 55.299 66.949
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,00% 1,28 102,10 50.586 65.629
F-Kort -0,41% 1,11 99,89 55.867 67.065
Tilpasningslån F5 -0,21% 1,28 54.778 68.006
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,25 97,92 50.934 71.913
Fastforrentet kontantlån 0,71% 2,23 97,92 49.887 73.116

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,14 100,04 38.203 49.972
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,00% 1,35 102,10 33.846 48.985
F-Kort -0,41% 1,11 99,89 38.787 50.056
Tilpasningslån F5 -0,20% 1,29 36.524 49.911
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,62 98,80 30.420 56.591
Fastforrentet kontantlån 1,09% 2,61 98,80 30.022 57.089

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,14 100,04 3.771 15.646
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,00% 1,39 102,10 3 15.337
F-Kort -0,41% 1,11 99,89 4.258 15.673
Tilpasningslån F5 -0,19% 1,29 0 13.660
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,66 97,91 0 26.713

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.