Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 05.05.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,15 104.283 117.523
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,44 101,06 100.905 117.251
F-Kort -0,28% 1,39 99,89 104.354 117.860
Tilpasningslån F5 -0,20% 1,27 115.038 128.078
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 2,04 97,49 107.200 122.653
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,48% 2,01 97,49 105.008 125.424

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,15 53.506 67.007
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,54 101,06 50.510 67.178
F-Kort -0,28% 1,38 99,89 53.422 67.198
Tilpasningslån F5 -0,17% 1,30 55.408 68.993
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,70 98,52 48.179 74.235
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,16% 2,68 98,52 47.386 75.118

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,32 100,15 36.391 49.980
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,57 101,06 33.522 50.299
F-Kort -0,28% 1,38 99,89 36.256 50.123
Tilpasningslån F5 -0,17% 1,32 36.685 50.432
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,89 95,72 31.384 58.379
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,32% 2,84 95,72 29.803 60.271

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,32 100,15 1.868 15.634
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,59 101,06 0 16.992
F-Kort -0,28% 1,38 99,89 1.627 15.679
Tilpasningslån F5 -0,16% 1,32 0 14.023
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,09 99,12 0 31.650

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.