Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 24.02.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,28 100,16 104.983 118.085
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,44 101,03 101.496 117.790
F-Kort -0,01% 1,33 100,35 103.662 117.925
Tilpasningslån F5 -0,18% 1,29 112.611 125.810
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,75 98,86 105.700 120.937
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,24% 1,74 98,86 104.582 122.282

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,30 100,16 53.784 67.146
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,54 101,03 50.675 67.293
F-Kort -0,01% 1,36 100,35 52.516 67.057
Tilpasningslån F5 -0,16% 1,32 54.803 68.515
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,43 96,43 51.673 72.950
Fastforrentet kontantlån, 0,5% 0,88% 2,39 96,43 49.731 75.069

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,30 100,16 36.593 50.043
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,57 101,03 33.610 50.337
F-Kort -0,01% 1,37 100,35 35.340 49.974
Tilpasningslån F5 -0,15% 1,34 36.391 50.257
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,73 97,48 30.809 57.309
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,16% 2,70 97,48 30.178 58.381

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,30 100,16 2.007 15.633
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,59 101,03 0 16.941
F-Kort -0,01% 1,38 100,35 790 15.612
Tilpasningslån F5 -0,15% 1,34 0 14.132
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,75 96,56 0 27.075

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.