Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 28.11.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,22 100,06 105.528 117.867
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,14 102,21 100.305 115.836
F-Kort -0,22% 1,23 100,04 105.394 117.878
Tilpasningslån F5 0,03% 1,49 111.324 126.621
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,05 99,83 102.213 122.326
Fastforrentet kontantlån 0,53% 2,05 99,83 101.856 122.281

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,06 54.477 67.061
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,35 102,21 50.252 66.090
F-Kort -0,22% 1,23 100,04 54.338 67.067
Tilpasningslån F5 0,06% 1,54 53.579 69.565
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,86 97,17 48.785 75.170
Fastforrentet kontantlån 1,30% 2,83 97,17 46.016 74.690

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,06 37.243 49.988
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,42 102,21 33.431 49.372
F-Kort -0,22% 1,23 100,04 37.179 49.990
Tilpasningslån F5 0,07% 1,56 35.174 51.365
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,26 97,36 28.537 60.375
Fastforrentet kontantlån 1,69% 3,23 97,36 26.938 59.927

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,06 2.789 15.620
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,46 102,21 0 16.146
F-Kort -0,22% 1,23 100,04 2.644 15.621
Tilpasningslån F5 0,08% 1,56 0 16.519
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,33 95,79 0 32.680

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente). Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.


Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.