Kurser, renter og ydelser

Opdateret den 28.11.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26 100,00 106.536 119.113
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,16 102,14 101.429 117.084
F-Kort -0,25% 1,25 100,05 106.360 119.002
Tilpasningslån F5 0,20% 1,65 108.522 125.560
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,26 98,84 103.436 123.826
Fastforrentet kontantlån 0,73% 2,25 98,84 101.093 123.573

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26 100,00 54.661 67.480
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,37 102,14 50.576 66.533
F-Kort -0,25% 1,26 100,05 54.532 67.418
Tilpasningslån F5 0,23% 1,71 52.302 70.088
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,15 99,00 45.628 76.800
Fastforrentet kontantlån 1,61% 3,14 99,00 44.679 76.617

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26 100,00 37.329 50.229
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,44 102,14 33.587 49.644
F-Kort -0,25% 1,26 100,05 37.216 50.182
Tilpasningslån F5 0,24% 1,73 34.144 52.154
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,61 99,27 25.898 62.417
Fastforrentet kontantlån 2,05% 3,60 99,27 25.475 62.282

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26 100,00 2.599 15.660
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,48 102,14 0 16.256
F-Kort -0,25% 1,26 100,05 2.516 15.646
Tilpasningslån F5 0,26% 1,74 0 18.367
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,70 97,93 0 37.380

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente). Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.


Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Totalkredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Totalkredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.