Bygningspuljen

Bliv klogere på, hvad du kan søge tilskud til med Bygningspuljen.

Bygningspuljen er en statslig tilskudsordning målrettet alle typer helårsboliger. Puljens formål er at bidrage til, at boligejere reducerer energiforbruget og omstiller helårsboligens varmekilde til varmepumpe, og du kan søge om tilskud til en lang række energiforbedringer. Der er flere ansøgningsrunder i løbet af året, hvor du har mulighed for at søge om tilskud. Puljen fungerer efter først-til-mølle princippet og fortsætter til og med 2026.

Du kan søge tilskud, når:

  • du har en helårsbolig.
  • din bolig har et gyldigt energimærke (dog ikke et krav, når du søger tilskud til varmepumpe). Hvis du ønsker at få et energimærke, kan du med fordel læse mere om Totalkredit Energitjek.
  • du ikke får håndværkerfradrag til den samme renovering.

Her kan du blive klogere på, hvad du kan søge tilskud til: (Vær opmærksom på, at tilskudssatserne ændrer sig til næste ansøgningsrunde) 

Du kan søge tilskud til isolering af ydervægge, tag, loft, terrændæk og sokkel.

Den nuværende isolering skal leve op til krav om U-værdi og linjetab, og Energistyrelsen tjekker, at kravene er opfyldt, når de behandler din ansøgning.

Prøv Totalkredit Energiberegner og få forslag til isolering af din bolig.

Du kan søge tilskud til facadevinduer, ovenlysvinduer, yderdøre med glas og forbedring af enkeltlagsvinduer.

Eksempel på tilskud
I et hus på 140 m2 kan du typisk få et tilskud på 27.500 kr. til udskiftning til 25m2 vinduesareal til energiklasse 2. 

Du kan ikke få tilskud til at etablere nye døre og vinduer, som ikke er der i forvejen.

Se listen over vinduer, som du kan søge tilskud til, her .

Du kan søge tilskud til varmepumper af typen ’Luft til vand’ eller ’Jordvarme’ med energimærke A++ eller bedre.

Eksempel på tilskud

I et hus på 140 m2 kan du typisk få et tilskud på 19.000 kr. til luft til vand-varmepumpe A++.

Det er et krav, at:

  • varmepumpen installeres af en VE-montør
  • du skifter fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme
  • dit hus ligger uden for et fjernvarmeområde.

For dig, der vil udskifte dit gasfyr eller oliefyr
Hvis du skifter fra gasfyr eller oliefyr, kan du desuden søge tilskud hos Totalkredit. Læs mere her.

 

Du kan søge tilskud til at optimering af din boligs drift. Du kan fx søge tilskud til mekanisk ventilation og varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

Din bolig skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

Læs mere på sparenergi.dk

Skrotningsordningen

For dig som ønsker tilskud til en varmepumpe på abonnement i din helårsbolig
Læs mere

Bliv klogere på energirenovering

Få viden om energirenovering og se guides, der kan hjælpe dig igang
Læs mere