Få gode råd fra andre til din energirenovering

Det er en god idé at tale med dine venner og bekendte inden du energirenovere, for på den måde kan du drage nytte af deres erfaringer. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du bedst får hjælp fra dit netværk.

Spørg dit netværk til råds

Man kan bruge mange timer foran computeren med at undersøge, hvor man skal begynde på sit energirenoveringsprojekt. Så hvis du sidder med din energiberegning og ikke ved, hvor du skal begynde - så begynd med dit netværk.

Ofte kan du med få samtaler med de rette mennesker blive opmærksom på forskellige dele af processen, som er gode at kende til, inden du selv går i gang. Det kan være viden om alt fra renoveringsprioriteringer og grøn energi til viden om tilladelser og tilskud til energirenovering.

Gode råd, når du taler med dit netværk

Når du opsøger dit netværk for at tale om energirenovering, kan du eksempelvis spørge ind til følgende:

  • Hvordan forløb processen?
  • Hvilke gode erfaringer har du fået?
  • Hvad ville du gøre anderledes, hvis du skulle gøre det igen?
  • Hvilke omkostninger var du særlig opmærksom på?
  • Hvilke besparelser har det givet dig?
  • Hvilke håndværkere eller energirådgivere kan du anbefale?

Fordelene ved at spørge dit netværk til råds er, at du ofte får en uforbeholden dialog. Og for nogle mennesker giver det også en tryghed at drøfte processen med nogen, de kender, inden de bringer fagpersoner ind i billedet. Du kan få inspiration ved at se, hvordan andre har grebet energirenoveringsprocessen an.