Energiberegner

Med Totalkredits energiberegner kan du hurtigt få en idé om, hvilke konkrete energiforbedringer i dit hus du kan undersøge nærmere. En energiberegning er derfor et godt sted at starte, hvis du vil have et estimat på, hvad du kan spare i både dit varme – og klimaregnskab.

Få konkrete forbedringsforslag med energiberegneren

Når du laver en energiberegning, vil du få en oversigt med forslag til boligforbedringer, som kan bidrage til at nedbringe dit årlige energiforbrug. Energiberegneren baserer forbedringsforslagene ud fra en række parametre og tager bl.a. højde for:

 • Årligt varmeforbrug
 • Varmekilde
 • Om huset har kælder
 • Boligens byggeår
 • Isolering af gulve, tag og ydervægge
 • Udskiftning af vinduer
 • Efterisolering af ydervægge
 • Udskiftning af varmekilde

Når du har indtastet din adresse, vil energiberegneren fremlægge forslag til, hvilke forbedringer du med fordel kan lave på din bolig for at effektivisere husets overordnede forbrug, så du kan spare penge og samtidig få et mere energirigtigt hjem. Blandt forbedringstiltag kan fx være:

 • Udskiftning af vinduer
 • Efterisolering af ydervægge
 • Udskiftning af varmekilde

Sammen med forbedringsforslagene vil du få et estimat over, hvad forbedringen vil koste og hvor meget din årlige besparelse på varmeregningen vil være. Udover at få et overslag over, hvor mange penge du årligt kan spare, vil du også få et overslag over, hvor meget du kan nedbringe din boligs CO2-udledning.

Totalkredits energiberegner kan helt konkret anvendes til at give dig en idé om, hvorvidt du med fordel kan energirenovere dit hus.

Vær opmærksom på, at der er tale om estimater og antagelser, og det derfor er vigtigt, at du tjekker oplysningerne igennem for, om de stemmer nogenlunde overens med dit reelle forbrug og kontakter en byggesagkyndig inden en energirenovering iværksættes. Her kan du med fordel tage udgangspunkt i dit forbrug og dine omkostninger fra foregående kalenderår.