Risikoklassificering af lån

Her finder du et skema med risikoklassificering af Totalkredits lån.  

Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og forudberegneligheden af de fremtidige betalinger i forbindelse med lånet. Forudberegneligheden angår derfor både ydelsernes størrelse og størrelsen af det beløb, som lånet vil kunne indfries til før tid. Afdragsfrihed også påvirker forudberegneligheden af betalinger i forbindelse med et lån, fordi der ved afdragsfrihed er en større risiko for, at den faste ejendom kan være faldet i værdi, så det ikke er muligt at indfri lånet ved salg af den faste ejendom. 

Farverne i skemaet viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Totalkredit anbefaler, at du altid søger rådgivning i dit pengeinstitut, inden du tager stilling til dit lånevalg. 

Risikoklassicering af lån

Låntyper

Her kan du læse mere om Totalkredits låntyper - fast rente, F-kort og Tilpasningslån.

Fast eller variabel rente?

Skal du have et nyt lån? Se filmen, der forklarer forskellen mellem lån med fast og variabel rente.

Bliv klogere på realkredit

Her finder du information om, hvad realkredit er - og du kan få svar på nogle af de spørgsmål, som kunderne ofte stiller i forbindelse med realkreditlån.