Renteudsigten

Farvede boliger langs gågade med brosten

Følg med i renteudviklingen og investorernes forventninger på de finansielle markeder.

Udviklingen siden sidst

Investorerne på de finansielle markeder har sendt renterne ned den seneste måned, fordi der langt om længe har vist sig lidt mere positive signaler fra de økonomiske nøgletal i forhold til at få inflationen ned. Der er med andre ord lidt mere tiltro til, at de markante rentestigninger, som centralbankerne har trukket økonomien igennem, virker, hvilket giver plads til rentenedsættelser.

Det ændrer dog ikke ved, at det stadig er et noget langsommere forløb af rentenedsættelser, der er udsigt til, hvis man spørger investorerne, end i slutningen af 2023. Først i begyndelsen af juni kom den første rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank, og det var senere, end forventningen inden jul i 2023.

Renterne er faldet, fordi investorerne på de finansielle markeder er blevet mere optimistiske igen i forhold til, at inflationen igen er på vej i den rigtige retning, især i USA.

Sune Malthe-Thagaard

De seneste nøgletal i Europa og USA har givet investorerne lidt mere optimistiske renteforventninger. Det gælder især de seneste tal for inflationen, der i USA langt om længe igen går mod målsætningen på 2%. Samtidig er der tegn på, at forbrugerne er lidt mindre aktive med betalingskortene, hvilket peger mod en afdæmpningen i økonomien.
Udviklingen smitter også af på Europa, hvor væksten har ligget lavere end i USA. Der er derfor mere plads til at sætte renten ned, selvom væksten faktisk ser ud til at være på vej lidt op i eurozonen.

Renteudviklingen gør, at boliglån med fast rente på 4% er det ledende lån i øjeblikket. Kurserne er på det seneste blevet lidt bedre, så varianten med afdrag har været tæt på at komme op på kurs 98. Samtidig har vi set, at F3- og F5-renten har været faldende, og for F5s vedkommende har været under 3% i en overgang. Den Europæiske Centralbanks rentenedsættelse i juni har medført, at F-kort-renten er faldet en smule fra. 1. juli.

Udviklingen den kommende tid

De nuværende renter fra centralbankerne i Europa og i USA er på et niveau, der dæmper væksten – også selvom renterne sættes ned. Men spørgsmålet i den kommende tid er, hvor meget foden kan lettes fra bremsen.

Her er vi begyndt i eurozonen med den første rentenedsættelse, mens vi endnu ikke er kommet i gang i USA. Risikoen er både at få lettet foden for meget, så inflationen får fat igen, men også for at gøre for lidt, hvilket kan medføre højere arbejdsløshed med alle de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, der følger.

De fleste forventer, at Den Europæiske Centralbank vil sætte renten yderligere ned formentlig to gange inden nytår, men usikkerheden er stor. Det vil give lavere renter, især til boligejere med F-kort-lån.

Sune Malthe-Thagaard

Når vi ser på, hvad investorerne kræver i rente på forskellige obligationer, kan vi udlede, hvad deres forventninger til centralbankernes rentenedsættelser er. Investorerne forventer, at Den Europæiske Centralbank som udgangspunkt sætter renten ned yderligere to gange i år, men de er ikke helt sikre på, om den anden rente faktisk når at komme i december, eller om den vil blive rykket til begyndelsen af 2025.

I USA er der en forventning om, at centralbanken sætter renten ned to gange, hvor den første mest sandsynligt kommer i september. Også her er rentenedsættelse nummer to i december ikke helt sikker i investorernes optik.

Fokus i den kommende tid er på, hvilke signaler centralbankerne sender, da de både i Europa og USA har gjort det meget klart, at de tager stilling fra møde til møde. De vil altså ikke lægge sig fast på en bestemt udvikling i renten, men tillader sig at se, hvordan inflationen, lønningerne og arbejdsmarkedet udvikler sig. Derfor vil fokus være om der kommer nye meldinger fra centralbankerne, hvor de er lidt mere håndfaste.

Udviklingen i USA påvirker også det manøvrerum, som Den Europæiske Centralbank har, da vi her i Europa delvist importerer den udvikling, der er i USA. Hvis Den Europæiske Centralbank sætter renten yderligere ned samtidig med, at Fed fastholder renten, vil det svække euroens kurs over for dollaren. Det vil gøre importerede varer fra USA dyrere i Europa, hvilket i sig selv presser europæisk inflation op. Også forbedringen af konkurrenceevnen af en svagere euro, der gør europæiske varer billigere i USA, vil stimulere den økonomiske vækst og dermed inflationen i euroområdet. Derudover vil en inflation over målsætningen i USA i sig selv øge inflationen i Europa, da de varer og serviceydelser vi importerer derfra stiger i pris.

Udvikling i Boligrenten

Note: F-kort-renten er ekskl. rentetillæg. Rentetillæggene varierer mellem 0,30 og 0,64 procentpoint. Note: Udviklingen i den tyske statsrente er retningsgivende for de danske boligrenter. Prikkerne viser de gennemsnitlige forventninger til renten baseret på de største globale finanshuse.

Hvad er investorernes renteforventninger udtryk for?

Hvad er investorernes renteforventninger udtryk for?

De renteforventninger, der omtales i RenteUdsigten, er ikke en renteprognose fra Totalkredit. Der er derimod tale om renteprognoser blandt de investorer, der handler på de finansielle markeder. De forsøger nemlig at forudsige, hvordan renterne vil udvikle sig i fremtiden, fordi det har afgørende betydning for, hvilken rente de vil have i dag, når de køber fx de realkreditobligationer, der finansierer danskerne realkreditlån.

Investorernes renteprognoser er med andre ord deres bedste bud på, hvor renten er på vej hen. Alle prognoser er i sagens natur meget usikre, og de er baseret på de økonomiske nøgletal, der er tilgængelig, og vurderinger af vekselvirkninger mellem udviklingen i samfundsøkonomien, inflation og finansielle markeder. Derfor vil renteforventningerne ændre sig løbende, når der er ny information om fx inflation eller antallet af folk i arbejde.

Renteforventninger skal ikke styre lånevalg

Du skal ikke vælge typen af realkreditlån på baggrund af renteforventninger, da forventninger netop er meget usikre. Der er ingen, som kan forudsige renterne i al den tid, som dit lån løber over.

Når du vælger lån, bør du derfor nøje tænke over:

  • hvor meget renterisiko du har lyst til
  • hvor meget luft du har i din privatøkonomi
  • hvor længe du forventer at bo i din bolig

Renteforventningerne kan du bruge til at blive klogere på, hvad der sker i verdensøkonomien, og hvad det kan komme til at betyde for dit boliglån. Det kan du tage med i dine overvejelser, men prognoser bør ikke styre, hvad du vælger af lån.

Sune Malthe Thagaard

Sune Malthe-Thagaard

Chefanalytiker i Totalkredit: Holder boligejerne opdateret om lånefinansiering ud fra det aktuelle renteniveau og relevante realkreditprodukter.

Relaterede Artikler

Totalkredit | 3 min

Tænk lånet til forældrekøbet sammen med din økonomi

Markedet for ejerlejligheder har klaret overgangen til det nye boligskattesystem overraskende godt med et prisniveau, der ligger omkring den top, vi så efter coronakrisen. Der er dog stadig et lidt større udvalg af lejligheder i de fire største byer end tidligere. Få her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal finansiere et forældrekøb.
Totalkredit | 2 min

16.000 boligejere har fået nyt rentetillæg på deres F-kort-lån

Totalkredit har netop refinansieret obligationerne bag et af danskernes foretrukne boliglån, F-kort. Har du et F-kort-lån får du nyt rentetillæg ca. hvert 3. år. Denne gang er der tale om 16.000 boligejere, der fra 1. juli får nyt og højere rentetillæg. Det betyder, at denne gruppe isoleret set skal betale lidt mere i rente
Totalkredit | 3 min

8.000 boligejere med F3- og F5-lån skal betale en højere rente fra 1. juli

I sidste uge fik 8.000 boligejere, der de seneste tre eller fem år har haft negativ rente på deres F3- eller F5-lån, deres lån under hammeren på en række renteauktioner. Og resultatet er, at de får en markant højere rente på deres lån fra 1. juli, når de nye renter slår igennem.