Renteudsigten

Villakvarter i Nakskov

Følg med i renteudviklingen og investorernes forventninger på de finansielle markeder.

Udviklingen siden sidst

Investorerne på de finansielle markeder har sendt renterne op den seneste måned på trods af, at de fleste forventer, at Den Europæiske Centralbank vil sætte renten ned 6. juni. Alligevel er renterne steget over en bred kam bortset fra dem med helt kort løbetid på eksempelvis 6 måneder.

Investorerne har sendt renterne op, fordi de frygter, at rentenedsættelser fra centralbankerne bliver færre og kommer langsommere end tidligere forventet, ikke mindst i USA. Det påvirker fx statsrenter med 2- og 10-årige løbetider, fordi centralbankernes renter i den kommende tid forventes at være højere i gennemsnit. Så vil investorerne også have mere for at låne ud.

Renterne er steget på det seneste, fordi investorerne på de finansielle markeder er blevet bekymrede for om inflationen rent faktisk er kommet under kontrol, især i USA.

Sune Malthe Thagaard

Bekymringen er baseret på, at økonomiske nøgletal har givet øget indtryk af, at økonomierne er mere modstandsdygtige over for de meget høje renter, især i USA, hvor arbejdsmarkedet holder tempoet oppe. I Europa har væksten været meget svag i et stykke tid, men nu er der tegn på, at erhvervslivet ser mere positivt på fremtiden og væksten derfor vil tage til samtidig med, at lønudviklingen ikke viser helt den samme afdæmpning som håbet.

De nuværende renter fra centralbankerne i Europa og i USA er på et niveau, der dæmper væksten. Men spørgsmålet er, hvornår det rette tidspunkt er at lette foden lidt fra bremsen. Her er vi tættere på i Europa end i USA. Risikoen er både at komme for tidligt i gang, så inflationen får fat igen, men også for at komme for sent i gang, hvilke kan medføre højere arbejdsløshed med alle de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, der følger.

De fleste forventer, at Den Europæiske Centralbank sætter renten ned 6. juni, men herfra er det ret usikkert. En rentenedsættelse vil smitte af på renten på F-kort-lån fra 1. juli.

Sune Malthe Thagaard

Når vi ser på, hvad investorerne kræver i rente på forskellige obligationer, kan vi udlede, hvad deres forventninger til centralbankernes rentenedsættelser er. Investorerne forventer, at Den Europæiske centralbank sætter renten ned to gange i år og har indregnet en sandsynlighed for en tredje nedsættelse i december.

I USA forventer investorerne på de finansielle markeder, at der kommer en enkelt eller måske to rentenedsættelser i år, og de regner med at de sker senere på året end i Europa.

Renteudviklingen gør, at boliglån med fast rente og 10 eller 30 års afdragsfrihed er omkring kurs 100 og dermed kan tippe mellem at være åbne eller lukkede for tilbud. Samtidig har vi set, at F3- og F5-renten ligger i omtrent samme niveau som for en måned siden. Hvis Den Europæiske Centralbank rent faktisk nedsætter renten 6. juni, vil det betyde, at F-kort-renten vil falde mindst 0,25 procentpoint, når den justeres 1. juli.

Udviklingen den kommende tid

Fokus i den kommende tid er på, hvilke signaler centralbankerne sender, og hvordan udviklingen i inflationen, lønningerne og arbejdsmarkedet er. Kommer der nye ryk i forventningerne, vil det nemlig ændre den rentebane, som investorerne har lagt ind. Og det vil påvirke boligrenterne.

I USA kan rentenedsættelser komme hurtigere, hvis investorerne ser tegn på, at inflationen er på vej ned, eller arbejdsmarkedet kølner af. Ses der derimod tegn på det omvendte, kan de sende renterne yderligere op, fordi det vil udskyde tidspunktet for, hvornår investorerne forventer, at den amerikanske centralbank vil begynde at sætte renten ned. I en sådan situation kan det også sende renten på danske fastforrentede lån op, da de er meget påvirkelige af udviklingen på den anden side af Atlanten.

Grafer for renteudsigten

Note: F-kort er ekskl. rentetillæg. Udviklingen i den tyske statsrente er retningsgivende for de danske boligrenter. Prikkerne viser de gennemsnitlige forventninger til renten baseret på de største globale finanshuse.

Relaterede Artikler

Totalkredit | 3 min

Tænk lånet til forældrekøbet sammen med din økonomi

Markedet for ejerlejligheder har klaret overgangen til det nye boligskattesystem overraskende godt med et prisniveau, der ligger omkring den top, vi så efter coronakrisen. Der er dog stadig et lidt større udvalg af lejligheder i de fire største byer end tidligere. Få her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal finansiere et forældrekøb.
Totalkredit | 3 min

8.000 boligejere med F3- og F5-lån skal betale en højere rente fra 1. juli

I sidste uge fik 8.000 boligejere, der de seneste tre eller fem år har haft negativ rente på deres F3- eller F5-lån, deres lån under hammeren på en række renteauktioner. Og resultatet er, at de får en markant højere rente på deres lån fra 1. juli, når de nye renter slår igennem.
Totalkredit | 2 min

16.000 boligejere har fået nyt rentetillæg på deres F-kort-lån

Totalkredit har netop refinansieret obligationerne bag et af danskernes foretrukne boliglån, F-kort. Har du et F-kort-lån får du nyt rentetillæg ca. hvert 3. år. Denne gang er der tale om 16.000 boligejere, der fra 1. juli får nyt og højere rentetillæg. Det betyder, at denne gruppe isoleret set skal betale lidt mere i rente