Historien

En branche blev vendt på hovedet

Totalkredit blev skabt i 1990 i et unikt samarbejde mellem 48 regionale og lokale pengeinstitutter.

Banker, sparekasser og andelskasser, der ellers var og er konkurrenter, gik sammen for at sikre deres kunder adgang til realkreditlån hos den lokale rådgiver, man kommer hos og er tryg ved til daglig.

Fokus på lokale værdier
Med det vendte Totalkredit i bogstaveligste forstand markedet på hovedet. Det var på et tidspunkt, hvor de store banker ellers skar ned i antallet af filialer, og realkredit kun var noget, man kunne få i et realkreditinstitut. Totalkredit gik den modsatte vej og fokuserede på lokale værdier. Lån fra Totalkredit fås i lokale banker, sparekasser og andelskasser – og kun der.

En del af Nykredit-koncernen
Totalkredit blev i 2003 en selvstændig virksomhed i Nykredit-koncernen. Det har styrket Totalkredit økonomisk og ikke mindst styrket det  komplicerede arbejde, der ligger bag selve det at tilbyde realkreditlån - fx at udstede obligationer og at sikre kontakten til investorer verden over.


Danskernes foretrukne

I dag tilbyder omkring 70 pengeinstitutter Totalkredits realkreditlån. Du kan få Totalkredit-lån i flere end 950 filialer over hele landet, og vi er Danmarks største realkreditinstitut målt på nye lån til private; i 2012 havde vi et samlet udlån på 510 mia. kr.

Den personlige rådgivning i et nyt marked

En af grundene til Totalkredits succes er den personlige rådgivning. Alle sager bliver behandlet lokalt, så man ikke skal vente på lange og besværlige rutiner. Men vigtigst af alt: Du får personlig rådgivning af en, som kan se din boligøkonomi i sammenhæng med din øvrige økonomi.

Totalkredit var i år 2000 de første til at introducere et renteloft, hvor renten kun kunne stige til et vist niveau – og hvor renten også kunne falde igen, selv om renteloftet blev aktiveret undervejs.

I dag kan du vælge mellem flere forskellige typer renteloft, og du har mange muligheder for selv at bestemme, hvor variabel den variable rente nu skal være. Andre typer lån som afdragsfrie lån og 30-årige lån er også kommet til – og det øger naturligvis behovet for personlig og lokal rådgivning, hvilket er hjertet i Totalkredit.

Tolagsbelåning – fremtidens realkredit

I 2012 indførte Totalkredit en ny model for realkreditlån, som vi kalder for tolagsbelåning. Tolagsbelåning betyder, at man får to realkreditlån – et grundlån og et toplån – når man ønsker fuld realkreditbelåning, dvs. 80 % af boligens værdi. Grundlånet går fra 0 til 60 %, og toplånet går fra 60 til 80 %.

Baggrunden for at indføre tolagsbelåning var det ændrede bolig- og realkreditmarked, der fulgte i kølvandet på finanskrisen. Tolagsbelåning bidrager til større sikkerhed og opsparing i boligen for den enkelte kunde og sikrer, at Totalkredit også i fremtiden kan tilbyde boligejerne attraktive realkreditlån på op til 80 % af boligens værdi, og at vi kan fastholde både danske og internationale investorers høje tillid til dansk realkredit.

Læs mere om tolagsbelåning og realkreditpakkerne

Totalkredit sponsorerer håndboldherrerne

Totalkredit er mere end historien om lokal kredit, personlig rådgivning og lån med renteloft. I 2011 indgik vi et samarbejde med Danmarks dygtige håndboldherrer, som vi er hovedsponsor for frem til 2014. I denne periode har vi fulgt håndboldherrerne på tæt hold, og det samarbejde har skabt mange unikke resultater.

Læs mere